doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Department vice-head, Department of Medical Psychology and Psychosomatics


Office: bldg. A19/132
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8189
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (roz. Jakrlová)
Pracoviště
 • Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky
  Lékařská fakulta MU
  Univerzitní kampus Bohunice
  Kamenice 5
  625 00 Brno

Funkce na pracovišti
 • docentka
 • zástupkyně přednosty UPP LF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: Certifikovaný kurz Resilience Practitioner Certificate (School of Positive Transformation)
 • 2019: Kurz Mindfulness-Based Psychotherapy I. (Amir H. Imani)
 • 2019: 8týdenní kurz Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR
 • 2017: Kurz RESCUR Resilience Programme (Centre for Resilience & Socio-Emotional Health, University of Malta)
 • 2014: Habilitace z oboru Obecná psychologie, FF MU
 • 2010: Kurz Positive Psychology Masterclass (Bristol, Velká Británie)
 • 2007-2012: Výcvikový program "Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta", Český institut PCA
 • 2005-2009: Postgraduální studium klinické psychologie na PsÚ FF MU
 • 1992-1997: Magisterské studium jednooborové psychologie (PsÚ FF MU)
 • 1997: Získání učitelské způsobilosti (FF MU)
 • 1996: Výukový a výcvikový program Imaginativní metody v psychoterapii a poradenství (IPIPAPP)
 • 1996: Semináře Katatymně imaginativní psychoterapie (Česká společnost pro KIP)
 • 1995: Kurz neurolingvistického programování (Institut M. H. Ericksona Praha)
Přehled zaměstnání
 • od 2020-: Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU, docentka
 • 2019-2022: Ústav lékařské etiky LF MU, docentka
 • 2014-2020: Psychologický ústav FF MU, docentka
 • 2009-2014: Psychologický ústav FF MU, odborná asistentka
 • 2008-2009: Psychologický ústav FF MU, odborný pracovník
 • 2008-2012: Psychologický ústav Akademie věd ČR, odborný pracovník výzkumu a vývoje
 • 2001-2007: Ústav soc. péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Psychologická péče o fyzicky a mentálně handicapované děti a mládež - skupinová a individuální terapie
 • 2000: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Výuka na katedře psychologie - vedení seminářů obecné a vývojové psychologie
 • 1999: Stacionář Naděje. Individuální a skupinová terapie seniorů
 • 1998-1999: Tusnovics Holding, GmbH. Personalistika, výběr zaměstnanců
Pedagogická činnost
 • Od r. 2020 pravidelná výuka na LF MU: https://is.muni.cz/auth/osoba/24238#vyuka
 • Od r. 2005-2020: pravidelná výuka na Psychologickém ústavu FF MU
 • Psychologie zdraví a psychohygiena
 • Pozitivní psychologie
 • Psychology of Mental Health and Well-being
 • Základy pedagogické psychologie
 • Pedagogická psychologie
 • Školní psychologie
 • Praktikum empirického výzkumu I., II.
Vědeckovýzkumná činnost
 • členka řešitelských týmů:
 • AZV MZ ČR NU22-09-00056
 • MUNI/CF/1544/2022
 • TAČR TL02000360
 • GAČR GA13-19808S
 • GAČR 406/07/1384
 • GAČR 406/09/1255
 • GAČR 407/10/2410
 • GAČR 407/11/2421
  2011-: Členka mezinárodních výzkumných týmů (International Wellbeing Study, Eudaimonic and Hedonic Happiness Investigation EHHI, Hope Barometer Research Program, BINS project)
  Publikační činnost spojená s výstupy z uvedené výzkumné činnosti je uvedena na: https://is.muni.cz/auth/osoba/24238#publikace
Akademické stáže
 • od r. 2013: Pravidelná výuka na University of Malta, Malta (Erasmus+ Teaching Mobility)
Universitní aktivity
 • od r. 2016-2020: garantka Bc. studijního programu Psychologie, FF MU
 • od r. 2015-2020: vedoucí Akademického centra pozitivní psychologie ACPP při FF MU
 • od 2016-: členka oborové rady programu Psychologie, FSS MU
 • od r. 2015-: členka oborové rady programu Bioetika, LF MU
 • od r. 2014-: členka oborové rady programu Psychologie, FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka hodnoticí komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2024: Member of the Scientific Committee of the 11. European Conference on Positive Psychology ECPP 2024
 • 2022-: Member of the Executive Board of The European Network for Positive Psychology
 • 2018-: Členka redakční rady časopisu "European Journal of Mental Health (EJMH)
 • 2017-: Member of the National Scientific Committee of the 32nd International Congress of Psychology ICP 2020
 • 2015-: Členka redakční rady časopisu „The International Journal of Emotional Education (IJEE)"
 • 2013-: Členka redakční rady časopisu "The Journal of Happiness and Well-Being"
 • 2013-: Member of the Advisory Board of the International Positive Psychology Association IPPA
 • 2013: Chair of the 2nd International Conference on Positive Psychology in Czech Republic CPPC 2013
 • 2012: Chair of the 1st International Conference on Positive Psychology in Czech Republic CPPC 2012
 • 2012: Member of the Scientific Committee 6. Evropské konference pozitivní psychologie ECPP 2012
 • 2010: Member of the Organizing Committee of the 15th European Conference on Personality Psychology ECP 15
 • 2010: Member of the Organizing and Scientific Committees of the Symposium on Positive Psychology with Martin Seligman
 • 2010-: Vedoucí Sekce pozitivní psychologie při ČMPS
 • 2010-2022: Členka Rady Českomoravské psychologické společnosti
 • 2010-: Členka redakční rady časopisu "International Journal of Wellbeing"
 • 2008-2022: Country representative for the Czech Republic in the European Network for Positive Psychology ENPP
 • 2008-: Vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR (CPPC)
 • 2007-: Členka redakční rady elektronického časopisu ČMPS "E-psychologie" (www.e-psycholog.eu)

14. 2. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info