prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Professor, First Department of Neurology


Correspondence Address:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Robert Mikulík, narozen 31.8.1970
Pracoviště
 • I. NK a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91
  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
 • I. NK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, vedoucí JIP a Komplexního cerebrovaskulárního centra
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, habilitace v oboru neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2007: Ph.D. v oboru neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2000: Atestace v oboru neurologie II.stupně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 1997: Atestace v oboru neurologie I.stupně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 1988: – 1994: MUDr. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přehled zaměstnání
 • 6/2013 – 3/2015: Náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
 • 8/2009 – dosud: Vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
 • 1/2006 – dosud: I. NK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, vedoucí JIP a Komplexního cerebrovaskulárního centra
 • 6/2004–12/2005: Neurosonology / Research fellowship, University of Texas, Houston
 • 1998 – 6/2004: Vedoucí iktové jednotky + koordinátor Cerebrovaskulárního programu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
 • 1994:I. NK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekund. lékař
Pedagogická činnost
 • Vedení doktorandů: MUDr. Petr Aulický, Ph.D. (titul obhájen 2013) MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (titul obhájen 2016) MUDr. Petra Šedová (plán ukončení 2018) Vedení studentů p-pool: Jana Jacková, Albert Štěrba, Dominika Coufalová, Kryštof Seman
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná činnost týmu doc. Mikulíka zahrnuje vývoj a implementaci inovativních metod pro hodnocení, léčbu a prevenci cévní mozkové příhody. Výzkumné portfolio je navrženo vertikálně napříč celým spektrem od základního výzkumu po klinický výzkum a vytváření sítí. Důraz je kladen na translační přístup tak, aby poznatky získané prostřednictvím základního výzkumu byly aplikovány a testovány v klinické praxi ve prospěch pacientů a vedly k zlepšení výsledku po cévní mozkové příhodě. Konečným výstupem našeho výzkumu je redukce zatížení způsobeného cévní mozkovou příhodou, zlepšení funkční kapacity pacientů a dosažení lepší kvality života po cévní mozkové příhodě. Doc. Mikulík vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody ve 23 zemích východní Evropy a střední Asie (http://eso-stroke.org/eso-east/). Pod jeho vedením vzniká i registr kvality iktové péče RES-Q (www.qualityregistry.eu) zastřešený Evropskou iktovou organizací (European Stroke Organisation) a také podpořený Světovou iktovou organizací (World Stroke Organization), který již používá přes 260 nemocnic z 28 zemí.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Doc. Mikulík byl v květnu 2017, během konání Konference Evropské iktové organizace, oceněn za svůj přínos péči o cévní mozkové příhody cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni.
Vybrané publikace
 • ŠEDOVÁ, Petra, R.D. BROWN, M. ZVOLSKY, P. KADLECOVA, Tomáš BRYNDZIAR, Tomáš KUBELKA, Viktor WEISS, Ondřej VOLNÝ, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech Republic: The National Registry of Hospitalized Patients. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES. Amsterdam: Elsevier Science INC, 2017, roč. 26, č. 5, s. 979-986. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.006. URL info
 • HARŠÁNY, Michal, Pavla KADLECOVÁ, Viktor ŠVIGELJ, Janika KORV, Vanja Bašić KES, Aleksandras VILIONSKIS, Yakup KRESPI a Robert MIKULÍK. Factors Influencing Door-to-Imaging Time: Analysis of the Safe Implementation of Treatments in Stroke-EAST Registry. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2014, roč. 23, č. 8, s. 2122-2129. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.03.019. info
 • MIKULÍK, Robert, Laura Anne BUNT, Daniel HRDLIČKA, Ladislav DUŠEK, Daniel VÁCLAVÍK a Jiří KRÝZA. Calling 911 in Response to Stroke. A Nationwide Study Assessing Definitive Individual Behavior. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2008, roč. 39, č. 6, s. 1844-1849, 5 s. ISSN 0039-2499. info
 • ALEXANDROV, Andrei, Robert MIKULÍK, Marc RIBO, Vijay SHARMA, Annabelle LAO, Georgious TSIVGOULIS, Rebecca SUGG, Andrew BARETTO, Paul SIERZENSKI, Marc MALKOFF a James GROTTA. A Pilot Randomized Clinical Safety Study of Sonothrombolysis Augmentation With Ultrasound Activated Perflutren Lipid Microspheres for Acute Ischemic Stroke. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2008, roč. 39, č. 5, s. 1464-1469. ISSN 0039-2499. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.505727. info
 • MIKULÍK, Robert, Marc RIBO, Michael HILL, James GROTTA, Marc MALKOFF, Carlos MOLINA, Marta RUBIERA, Raquel DELGADO-MEDEROS, Jose ALVAREZ-SABIN a Andrei V. ALEXANDROV. Accuracy of Serial National Institutes of Health Stroke Scale Scores to Identify Artery Status in Acute Ischemic Stroke. Circulation. 2007, roč. 115, č. 20, s. 2660-2665. ISSN 0009-7322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.651026. info
 • MIKULÍK, Robert, Michal DUFEK, David GOLDEMUND a Michal REIF. A pilot study on systemic thrombolysis followed by low molecular weight heparin in ischemic stroke. European Journal of Neurology. 2006, roč. 10, č. 13, s. 1106-1111, 5 s. ISSN 1351-5101. info

6. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info