prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Department head, Institute of Biostatistics and Analyses


Correspondence Address:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Office: bldg. F01B1/711
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3826
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  Datum narození: 2. června 1967
  Místo narození: Chrudim
Pracoviště
 • Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prof. - Masarykova univerzita, Brno (2018, obor Lékařská biologie)
 • doc. – Masarykova univerzita, Brno (2003, obor fyziologie živočichů)
 • RNDr. – Masarykova univerzita, Brno (2002, obor chemie životního prostředí)
 • Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno (1994, obor ekologie)
 • Mgr. – Masarykova univerzita, Brno (1991, obor mikrobiologie)
Přehled zaměstnání
 • 1999 – současnost: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno – ředitel
 • 1994–1999: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno – odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Školitel doktorských studentů: 8 současných, 5 obhájených
 • Vedoucí diplomových prací: 14 obhájených
 • Vedoucí bakalářských prací: 4 obhájené
 • Celkem 16 kurzů
 • Výuka v rámci předmětů Biostatistika (PřF MU), Vícerozměrné statistické metody (PřF MU), Aktuální trendy analýzy biologických dat (PřF MU), Biostatistika v matematické biologii (PřF MU), Prediktivní modelování (PřF MU), Statistické hodnocení biodiverzity (PřF MU), Analýza klinických dat (LF MU), Analýza a management dat pro zdravotnické obory (LF MU), Plánování a optimalizace experimentů (LF MU).
Specializace a odborné aktivity
 • Analýza a hodnocení biologických a klinických dat, aplikace statistických metod v biologii a medicíně, vývoj software pro zdravotnictví, biostatistika, prediktivní onkologie a epidemiologie, informační technologie v medicíně.
Členství v odborných společnostech a komisích
 • Volený člen Vědecké rady EU sítě TRANSCAN ERA-NET on Translational Cancer Research
 • Nominovaný zástupce ČR pro spolupráci v EU programech EPAAC a Joint Action Against Cancer
 • Člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Člen výboru Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • Člen Vědecké rady Lékařské fakulty MU
 • Člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu
 • Člen Vědecké rady FEK VÚT Brno
 • Vedoucí Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky ČOS ČLS JEP
 • Volený předseda Koordinační rady edukařní sítě lékařských fakult ČR a SR MEFANET
 • Člen Rady Národního onkologického registru
 • Člen Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR
 • Člen Expertní skupiny MZ ČR pro screeningy zhoubných nádorů
 • Člen Health Technology Assessment International Society
Grantové projekty
 • Celkem 42 grantových projektů vědy a výzkumu jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel
 • Vybrané projekty:
 • 2011–2014: Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth. Projekt OPVK č. 12604 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • 2010: Zajištění informačního zázemí pro národní programy screeningu zhobných nádorů v roce 2010. Projekt č. OZS/3/317/2010 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009–2012: Informační technologie v biomedicínckém inženýrství. Projekt č. GD102/09/H083 Grantové agentury ČR.
 • 2009–2011: Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb. Projekt č. NS10650 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009-2010: Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS. Projekt č. NS10621 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009-2011: Interakce mezi pulzním tlakem, rychlostí pulzní vlny, augmentačním indexem, natriuretickými peptidy a echokardiografickými parametry s jejich prediktivní hodnota u akutního srdečního selhání. Projekt č. NS10422 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2009: Budování vzdělávací sítě lékařských fakult ČR pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě. Projekt č. ROZV/C15/2009 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • 2007–2008: Analytical Assessment of Oncological Population-based Data in the Czech Republic for Monitoring of Health Care Results and Costs: Phase 1 and Phase 2. Projekt OZS/2/316/08 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2007: DIOS - elektronická knihovna chemoterapeutických režimů. Projekt č. FRVS/2608/2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • 2005-2007: Standardizace a individualizace léčby testikulárních germinálních nádorů (příprava centralizace veškeré péče do dvou center v ČR. Projekt č. NR8442 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2005–2006: System for the Oncological Data Visualization (SVOD): Development of an Expert System for Processing of Population-based Oncological Data. Projekt 67/05-OZP/4 Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • 2003: HTA Background in Oncology – Information Sources (National Programme of the Health Care Quality). Projekt 15/03-OZP/4 Ministerstva zdravotnictví ČR.
Vybrané publikace
 • DUŠEK, Ladislav. Člen Vedecke rady Masarykova onkologickeho ustavu, Brno. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2006. info

3. 1. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info