prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Professor, Department of Psychiatry


Correspondence Address:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Phone: +420 532 23 2560, 3706
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Prof. MUDr. Eva Češková, born: August 18. 1946, Znojmo. Married, 2 Children
Department
 • Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Masaryk University and Faculty Hospital Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Employment - Position
 • Head of the Department of Psychiatry Faculty Hospital, Brno
Education and Academic Qualifications
 • Medical Faculty of Masaryk University, Brno, 1969 Postgraduate medical or scientific training: Qualification Exam in 1973 - Psychiatry I.(Diploma in psychiatry) 1976 - Qualification Exam in Psychiatry II.(Certification in psychiatry, specialization psychopharmacotherapy)
Employment
 • 1969 - 1972 Doctor of the Department of Psychiatry n. 23 1972 - 2002 Head Doctor of the Department of Psychiatry n. 23 1993 - until Head of the Department of Psychiatry
Teaching Activities
 • 1978 - 1991 assistant professor of psychiatry 1993 - 1998 associate professor of psychiatry 1998 - until present professor of psychiatry
Scientific and Research Activities
 • 1999 - 2004 Investigative design was supported by the Ministry of Education CZ MŠMT ČR: Plasticity of operative systems of CNS and possibilities of its influencing 2005 - 2011 Investigative design MSM 0021622404: Internal organisation and neurobiological mechanisms of functional systems of CNS 2002 - 2004 IGA MZ ČR: NF 7028-3: The hippocampus size in first-episode schizophrenia 2004 - 2006 IGA MZ ČR: NR 7990-3: Verification and assessment of the dynamism of cognitive functions profile in patients with depressive and schizophrenic disorders. 2005 - 2007 IGA MZ ČR NR 8472-3: Influencing cognitive deficit in depression using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in a simple blind randomized trial
Internship
 • 1981 - 6 months WHO Scholarship in USA (training for clinical psychopharmacological research)
University Activities
 • Head of Ph.D. programmes at the Faculty of Medicine - PSYCHIATRY Member of Ph.D. programmes at the Faculty of Medicine - NEUROSCIENCE Member of Ph.D. programmes at the Faculty of Medicine - PHARMACOLOGY
Activities Outside University
 • Member of Editorial board of Čes. a slov. Psychiatrie (Czech Psychiatric Journal) 2002 - 2009 - Chair of the Organizing Committee of the Czech-Slovak Psychopharmacological Conference
Awards Related to Science and Research
 • Czech Medical Association - member Czech Psychiatric Association - member Czech Neuropsychopharmacological Society - president ECNP - member CINP - member of educational committee of CINP
Major Publications
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie. Praha: Maxdorf, 2013, 143 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9. info
 • PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012, 117 s. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 47 s. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Josef SUCHOPÁR. Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 2, s. 53-60. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, roč. 13, č. 3, s. 134-137. ISSN 1746-8841. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kuffnerova cena, udělená výborem PS ČLS JEP za odbornou monografii: Drtílková I. et.al: Hyperkinetická poruha/ADHD. Galén, 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Cena Best MentorMentee Award, udělená CINP (Collegium Intern. Neuropsychopharmacologicum). 2008. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Celostátní symposium 23. Duševní zdraví mládeže Brno. 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Vědecký sekretář. Společnost pro biologickou psychiatrii ČLS JEP, 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru XIV. World congress of psychiatry. 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007, 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, roč. 3, č. 1, s. 153-160. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007, s. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, roč. 28, č. 6, s. 811-814. ISSN 0172-780X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, č. 4, s. 102-105. ISSN 0172-780X. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006, 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, roč. 1, č. 2, s. 179-185. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 2, s. 92-97. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. první. Praha: MAXDORF JESSENIUS, 2005, 7-95. Farmakoterapie pro praxi, svazek 2. ISBN 80-7345-056-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 6, s. 298-302. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, roč. 3, č. 15, s. 492-493. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004, s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - I. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 3, s. 134-141. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 4, s. 189-193, 4 s. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, roč. 13, č. 4, s. 313. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK a M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, roč. 26, č. 4, s. 683-691. ISSN 0278-5846. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Zobrazovací metody - Psychiatrie. Praha: Galen, 2001, 6 s. ISBN 80-7262-140-8. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000, 270 s. ISBN 80-85912-33-3. info
 • ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ a Karel NÁHUNEK. Psychofarmaka v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, 1995, 200 s. ISBN 80-7169-169-0. info

2009/04/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info