doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Associate professor, Department of Gynecology and Obstetrics


Correspondence Address:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

Phone: +420 532 23 8421
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., narozen 2. září 1970 v Hradci Králové, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Gynekologicko-porodnická klinika
  Lékařské fakulty Masarykovy University a Fakultní nemocnice Brno
  Obilní trh 11
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • zástupce přednosty pro vědu a výzkum a postgraduální vzdělávání
  Vedoucí lékař gynekologického útvaru
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: Lékařská fakulta MU Brno, Všeobecné
 • 1998: Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 2002: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 2002: Postgraduální doktorandské studium, obor: Gynekologie a porodnictví, LF MU Brno - obhajoba 12.2006
 • 2009: Atestace Reprodukční medicína
 • 2017: Habilitace LF MU Reprodukční medicína
Přehled zaměstnání
 • 1995 - 2002: Samostatně pracující lékař gynek. porod. oddělení nemocnice
 • 2002 - 2016: Odborný asistent na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně 2002 - dosud: vedoucí lékař na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně 2004 - dosud: vedoucí lékař Gynekologického útvaru na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně 2004 - dosud: zástupce přednosty pro postgraduální vzdělávání na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně 2004 - dosud: vedoucí lékař COS II na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně 2007 - 2017: zástupce přednosty pro LPP na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně 2017 - dosud: zástupce přednosty pro Vědu a výzkum na Gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně
Pedagogická činnost
 • asistent
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z gynekologie a porodnictví v českém jazyce.
 • přednášející bakalářského studia
 • přednášející magisterského studia fyzioterapie docent gynekologie a porodníctví
Vědeckovýzkumná činnost
 • Asistovaná reprodukce, andrologie, imunologie, data mining artefitial neural networks
 • Grant II. kategorie IGA MZ ČR č. 4916 - 3: "Aplikace umělé inteligence neuronové sítě ke stanovení faktorů ovlivňujících asistovanou reprodukci" (1998-2000)
 • Studie BAY86-5258/13788 Multicentrické, otevřené klinické hodnocení jedné větve hodnotící bezpečnost a účinnost každodenního perorálního užívání 2 mg tablet dienogestu po dobu 52 týdnů v léčbě endometriózy u dospívajících dívek Řešitelský kolektiv: Hudeček, Pánková, Krajčovičová Datum konání studie: 2011 – 2014
 • Studie PGL 11-006 EudraCT: 2012-00036-26 Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie fáze III zkoumající účinnost a bezpečnost opakovaného 12 týdenního podávání denních dávek 5 mg a 10 mg přípravku PGL 4001 při dlouhodobé léčbě symptomatických děložních fibromů. Řešitelský kolektiv: Hudeček, Pánková, Krajčovičová Datum konání studie: 2012 – 2014
 • Studie RE: M12-671: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Elagolix in Subjects with Moderate to Severe Endometriosis-Associated Pain” Řešitelský kolektiv: Hudeček, Pánková, Krajčovičová, Szypulová Datum konání studie: 2013 – 2015
 • Studie RE: M12-821: Pokračovací studie vyhodnocující dlouhodobou bezpečnost a účinnost elagolixu u subjektů se středně závažnou až těžkou bolestí z endometriózy Řešitelský kolektiv: Hudeček, Krajčovičová, Szypulová Datum konání studie: 2014 – 2016
 • Study ESPARIOS 1: BAY 98-7196 / 15832 Phase 2, Bayer, Německo Efficacy and safety of progestin and aromatase inhibitor intravaginal ring in endometriosis A randomized, double-blind, double-dummy, parallel- group, multi-center study to assess the efficacy and safety of different dose combinations of an aromatase inhibitor and a progestin in an intravaginal ring versus placebo and leuprorelin / leuprolide acetate in women with symptomatic endometriosis over a 12-week treatment period Řešitelský kolektiv: Hudeček, Pánková, Lukáčiková Datum konání studie: 2014 – 2015 Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 6760 - 3: "PACS velkokapacitní přenosy dat v medicíně" (2001-2003)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 7696 - 3: "Ovarialní karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace. Anylýza rozikových faktorů pomocí systému pro získávání znalostí z databází" (2003-2005)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č NR8469-3 - Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu
 • Výzkumný záměr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Impuls, FI-IM5/205. Hodnocení eumikrobie probiotických kmenů v terapii poruch poševního prostředí Řešitelský kolektiv:Hudeček R., Krajčovičová R.,Ventruba P., Chrápavá M.Datum konání studie: 2009-2011
 • Klinická studie PGL07-021 Mezinárodní, randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III s paralelními skupinami, kontrolované placebem, ke zjištění účinnosti a bezpečnosti léku PGL4001 (ulipristal) při předoperační léčbě symptomatických děložních myomů v porovnání s placebem. Řešitelský kolektiv: prim. Hudeček, Dr. Kuřecová, Dr. Mitášová Datum konání studie: 2008-2009
 • Klinická studie BU 001-IM An international, randomized, double blinded, multi-center, active- and placebo-controlled dose response trial to evaluate the efficacy and safety of SABER-Bupivacaine for postoperative pain control in patients undergoing primary, elective, open, abdominal hysterectomy Řešitelský kolektiv: prim. Hudeček, Dr Krajčovičová Datum konání studie: 2009 - 2010
Akademické stáže
 • Celostátní konference SGPS, Martin 10.2010
 • 8. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 11. 2010
 • 19. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2010
 • Celostátní konference ČGPS – Brno, 5.2009
 • II. společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP 14. 5. 2015, Bratislava
 • 23rd European Congress of Obstettics and Gynecology, Glasgow, Scotland, 7.-10.5.2014
 • Techniques in Laparoscopic Surgery:From basic to advanced – work shop 23rd European Congress of Obstettics and Gynecology, Glasgow, Scotland, 10.5.2014
 • SPRMs and Ulipristal Acetate for the Treatment of Sterine fibroids, Barcelona, Španělsko 4.2013
 • Phase III Studies. Pearl I, II, Sub-analysis on fibroid volume reduction and control on bleeding following fibroid size at baseline, Ženeva, Švýcarsko 9.2013
 • XVIII. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČLS JEP, Kurdějov, 10.2013
 • XII. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 11. 2013
 • 23. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2013
 • 5.2009 Celostátní konference SGPS, Bratislava
 • XVIII. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČLS JEP, Jeseník
 • DETERM, Brno, 10.2009
 • 7. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 11. 2009
 • 18. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2009
 • Celostátní konference ČGPS – Hradec Králové, 5.2008
 • 7. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 11. 2008
 • 18. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2008
 • Celostátní konference ČGPS – Praha, 5.2007
 • Training of European Trainers, RCOG, Londýn, 9.2007
 • Menopauza a andropauza – Brno, 10.2007
 • 6. česko – slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 11. 2007
 • 17. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2007
 • Celostátní konference ČGPS – Brno, 5.2006
 • ESHRE, Praha, 6.2006
 • XVI. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2006
 • Analogs in Cancer and ART, Salzburg, 2.2005
 • Seminář PhD: Biologie, LF MU Brno, 3.2005
 • Celostátní konference ČGPS Hradec Králové, 5.2005
 • ESHRE, Kopenhagen, 6.2005
 • XV. Symposium asistované reprodukce, Brno, 11.2005
 • Seminář PhD: Imunologie, LF MU Brno 1.2004
 • Seminář PhD: Biologie, LF MU Brno 3.2004
 • EBCOG 2004, Atény 5.2004
 • Celostátní konference ČGPS - Český Krumlov 5.2004
 • Mezinárodní symposium AR, Senohraby, 11. 2004
 • XIV. Symposium asistované reprodukce, Brno, 24. - 25.11.2004
 • Seminář PhD: Získávání vědeckých informací, LF MU Brno 1.2003
 • Seminář PhD: Etika - kolokvium PhD 2.2003
 • Seminář PhD: Rétorika - zkouška PhD 2.2003
 • Seminář PhD: Experimentální a patologická fyziologie - zkouška PhD 5.2003
 • ESHRE 2003 , Madrid 6.2003
 • Celostátní konference ČGPS - Brno
 • Doktorandská zkouška Angličtina Němčina LF MU 6.2003
 • Mezinárodní symposium AR, Senohraby, 11. 2003
 • Medifórum 2003 - MEFA 5.11.2003, Brno
 • XIII. Symposium asistované reprodukce, Brno, 24. - 25.11.2003
 • Právo v medicíně Legislativa a právo v medicíně, Praha, 7.2.2002
 • Předatestační kurz, Praha, 11.-29.3.2002
 • EAGO/ENTOG, Praha. 20.5.2002
 • Seminář k etickým aspektům klinických studií, LF MU Brno 16.9.2002
 • Analýza klinický dat - PhD kurz LF MU 21.-25.10.2002
 • Mediforum 2002 - MEFA 6.11.2002, Brno
 • Celostátní konference ČGPS - Hradec Králové, 11.2002
 • Mezinárodní symposium AR, Senohraby, 11. 2002
 • XII. Symposium asistované reprodukce, Brno, 14.11.2002
Universitní aktivity
 • Člen komise pro technický rozvoj LF MU do 2012
Mimouniversitní aktivity
 • od 1995: Česká gynekologicko - porodnická společnost
 • od 1998: Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • od 2000: Sekce endoskopické operativy ČGPS
 • od 2000: European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) od 2015: Vědecký sekretář Sekce pro léčbu endometriózy ČGPS
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vedoucí redaktor Praktická gynekologie 2004-2012 zástupce vedoucího redaktor Praktická gynekologie 2013-dosud

14. 9. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info