MUDr. Zdenka Křenová

Instructor, Department of Pediatrics


Correspondence Address:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

Phone: +420 532 23 4449, 4614
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • MUDr. Zdenka Křenová dcera Klára 1996, syn Samuel Iren 1999, dcera Alexandra Anna 2006
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • MUDr. 1990 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Česká Republika Certifikována The USMLE v 1998, zahrnuje Step 1, Step 2. 1990-1993 Atestace I. stupně z pediatrie 1993 Atestace I. z anestezie a resuscitace 1996 Atestace II. st Pediatrie 2003 Specializovaná způsobilost v oboru Dětská onkologie a hematologie 2010 Diplom celoživotníhovzdělávání 2015 Licence v oboru pediatrie 2015
Přehled zaměstnání
  • 2016- LF úvazek 0,2 2003- dosud: Fakultní nemocnice Brno, Česká republika. Klinika dětské onkologie 1996-1997 Fakultní nemocnice Brno, Česká republika. Novorozenecká JIP
Pedagogická činnost
  • Výuka mediků.
Vědeckovýzkumná činnost
  • 02/1999-08/19999 Pediatric Research Division, Albany Medical Ctr, NY Director Mark Miller, PhD.: Conducting experiments examining mechanism of UV light –induced cell death and the protective effects of antioxidants. 2015:Histiocytic society – Steering committee- rare disorders 2017, reelection in 2020:Evropský koordinátor IRHDR (mezinárodní registr vzácných histiocytóz u dětí a dospělých) 2017:LCH IV studie, národní koordinátor 04/2017-AZ grant hlavní řešitel -Imunosenescence myeloidních buněk 9/2016 IBFM /GV task group member-NHL
Akademické stáže
  • 02/1999-08/19999 Pediatric Research Division, Albany Medical Ctr, NY Director Mark Miller, PhD. 07/2001- 04/2002 Berkshire Medical Center, Pittsfield, MA, the main affiliate of Massachusetts Medical School. Oddělení pathologie, resident v Anatomic Pathology and Laboratory Medicine Residency Training Program.

14. 11. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info