Project information
Tvorba nového předmětu Analýza genomických a proteomických dat

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FRVS/2282/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zkvalitnění výuky studentů MU, zejména (avšak nejen) perspektivního a rostoucího magisterského oboru Matematická biologie Přírodovědecké fakulty rozšířením o nový předmět "Analýza genomických a proteomických dat". Vznik tohoto předmětu reaguje na vysoce aktuální a v blízké budoucnosti stále rostoucí poptávku statistické analýzy dat z molekulárně-biologických experimentů a s tím spojenou nutnost vzdělávání studentů MU v této oblasti. Vzhledem k faktu, že výuka tohoto typu se stává celosvětovým standardem, modernizace výuky MU v této oblasti je důležitým předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru Matematické biologie i jeho absolventů v celosvětovém měřítku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info