Project information
The role of cytokine TGF-b1 and eicosanoids in differentiation of mammalian progenitor cells

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA524/96/1716
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.

Projekt vychází z původních prioritních výsledků navrhovatelů, které prokázaly, že u buněk promyelocytární línie HL60 vede určitý typ nerovnováhy v metabolismu kyseliny arachidonové (AA), vzniklý v důsledku inhibice lipoxygenázy, k synergickému posílení účinků cytokinu TGF-beta1 na proliferaci a diferenciaci. Cílem projektu je tyto výsledky rozpracovat, tj. detainěji vymezit mechanismus uvedených efektů. Bude určeno, jek leukotrieny, a které jiné metabolity AA, jakým způsobem a na jaké úrovni (membrány, jádra) mohou ovlivnit účinky TGF-beta1 na proliferaci a diferenciaci. Zejména bude sledováno jak korelují změny v průběhu diferenciace po působení TGF-beta1 v podmínkách modulovaného metabolismu AA s expresí genů a jejich produktů spojených s regulací přechodu G1/S fáze buněčného cyklu (cyklinů, p21, RB, c-myc, c-fos). To přispěje k rozšíření poznatků o účincích TGF-beta1 a obecně k hlubšímu pochopení otázek vývoje, diferenciace a negativní kontroly proliferace buněk v savčím organismu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info