Význam přímého měření oxygenace mozkové tkáně pro cílenou terapii a zlepšení výsledků léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním

Authors

SMRČKA Martin GÁL Roman MRLIAN Andrej

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Morbidita a mortalita pacientů s těžkým poraněním mozku zůstává navzdory zrychlené primární péči, zlepšeným operačním možnostem a nejmodernějsí pooperační intenzivní péči neuspokojivě vysoká. Cílem práce je vyhodnotit korelaci hladin tkáňového kyslíku s jinými, již etablovanými metodami v rámci multimodálího monitoringu a detekovat možné zlepšení výsledků v léčbě pacientů po těžkém poranění mozku. Závěr: Byla potvrzena silná korelace mezi hladinami PbtO2 a ICP. Pokles hladin tkáňového kyslíku byl iniciátorem terapeutické intervence. Detailnější zhodnocení přínosu měření hladin tkáňového kyslíku ve zhodnocení výsledku léčby si vyžaduje zařazení většího počtu pacientů a porovnání s retrospektivně získanými daty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info