Vliv přídatných cytogenetických abnormalit zjištěných při diagnóze chronické myeloidní leukemie na prognózu – analýza z databáze INFINITY

Authors

ČIČÁTKOVÁ Petra JAROŠOVÁ Marie MAZALOVÁ Monika KLAMOVÁ Hana BĚLOHLÁVKOVÁ Petra STEJKAL Lukáš FABER Edgar HORŇÁK Tomáš KVETKOVÁ Anežka SEMERÁD Lukáš PROCHÁZKOVÁ Jiřina CMUNT Eduard ČERNÁ Olga PAVLÍK Tomáš MAYER Jiří ŽÁČKOVÁ Daniela

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info