Léčba erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – srovnání výsledků léčby v České republice s výsledky zahraničních studí

Authors

SKŘIČKOVÁ Jana PEŠEK Miloš ZATLOUKAL Petr KOLEK Vítězslav TOMÍŠKOVÁ Marcela

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info