Studenti na výsluní vědy: Role JCMM ve světě Středoškolské odborné činnosti

Jak většina z vás už ví, Juniorská akademie spolupracuje se širokým spektrem pracovišť, pořádáme online kurzy a také Den s medicínou. Máme velikou radost, že spolupracujeme i s JCMM, kteří nabízí středoškolákům možnost rozvinout jejich potenciál v mnoha oblastech. Paní Alena Hynková nám přiblíží klíčovou roli JCMM ve světě Středoškolské odborné činnosti a dalších aktivitách pro studenty.

14. 12. 2023

Bez popisku

V čem spočívá role JCMM ve vztahu k SOČ a jak se SOČ promítá do Vaší pracovní činnosti v JCMM?

Program podpory nadaných studentů, jehož součástí je Podpora Středoškolské odborné činnosti, je jedním z nejdéle trvajících projektů, které v JCMM máme. Jihomoravský kraj prostřednictvím JCMM tuto podporu studentům a jejich školitelům vyplácí již 18 let a stal se tak spolehlivým partnerem SOČkařů. Poskytuje finanční dotace na SOČky jihomoravským středoškolákům, propojuje školitele a studenty napříč školami a obory. Jsme tým odborníků, kteří usilovně pracují na tom, aby jižní Morava byla krajem kvalitního vzdělávání – od mateřské školy až po školu vysokou.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s mladými výzkumníky a studenty, kteří se účastní SOČ? Jak se měnila dynamika této soutěže v průběhu času?

Do soutěže se hlásí vysoce motivovaní talentovaní studenti, kteří mají zájem o vědu a výzkum a jdou si za svým snem. Jsou zvídaví a vybírají témata podle svého zájmu v návaznosti na budoucí studium na VŠ. Velkou motivací jsou pro ně jak kontakty na jednotlivých fakultách, tak možné body k přijímacímu řízení, popřípadě přijetí bez přijímaček. Každý z nich je originální a velmi svědomitý. V poslední době se zájem o SOČ zvýšil minimálně o čtvrtinu v porovnání s předchozími roky.

Proč je podle Vás důležité, aby studenti psali SOČ a angažovali se ve vědeckém výzkumu již na střední škole?

V některých věcech bych řekla, čím dříve tím lépe. Studenti, kteří si odbornou práci napíší bez ohledu na to, v jakém kole soutěže ve skutečnosti skončí, získají obrovský náskok před ostatními. Dokonce i před studenty na VŠ, kteří ještě nezpracovali bakalářskou nebo diplomovou práci. Pokud v této době získají i praktické zkušenosti, což při zpracovávání práce SOČ získají, je to největší zkušenost, kterou mohou získat. Dalším benefitem je, že si dokáží svou práci obhájit, což mnohdy dobře nesvede dospělý člověk.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

S jakými výzvami se mohou studenti setkat při účasti v SOČ a jaké jsou podle Vás největší přínosy této soutěže?

Velkým benefitem pro studenty je možnost vyzkoušet si psát odbornou práci, naučit se pracovat s odborným textem, vyhledávat v odborných literaturách, citovat, a hlavně svou práci po odevzdání obhájit a odprezentovat. Toto všechny zúčastněné, ať už skončí v kterémkoliv kole soutěže, posune na úroveň vysokoškolských studentů. Mnozí studenti se se svými školiteli účastní odborných konferencí nebo jim vyjde článek v odborném časopise. Ve většině případů se pak přihlásí na VŠ v oboru, kterému se v práci věnovali.

Máte nějaký pěkný nebo inspirativní příběh z praxe spojený s SOČ, který byste chtěla s našimi čtenáři sdílet?

Pěkných příkladů je mnoho, jeden z nich, úspěšný student Martin Kaleta, právě studuje na LF MU, a zřejmě ho znáte i vy. Je bývalým studentem Gymnázia ve Strážnici, který se nejprve účastnil několika T-exkurzí pořádaných JCMM na lékařská témata. Tak se dostal až k SOČ a pod vedením svého školitele MUDr. Marka Joukala se věnoval tématu „Studium exprese a regulace proteinů těsných spojů hematoencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení“. Později se stal ambasadorem v Hobit MUNI a v současné době je studentem na Lékařské fakultě MU v Brně. Za svou prací získal také ocenění České hlavičky.

Dalším velmi pěkným příkladem je Adriena Jedličková, absolventka Gymnázia tř. Kpt. Jaroše, která taktéž studuje na Masarykově univerzitě. SOČ vyhrála několikrát a umístila se na předních příčkách v Celostátní přehlídce SOČ, získala stříbrné místo v soutěži Středoškolák rok 2023 za mimoškolní aktivity. Již na střední škole začala spolupracovat s PřF MU, kde se zároveň stala členkou týmu v BIOSKOP, a v současné době učí žáky ZŠ vědeckým přístupům. Zúčastnila se stáže v Mechanobiology of Disease Group, CTM FNUSA-ICRC, získala stříbrné místo Ceny vévody z Edinburghu, České hlavičky a spoustu dalších ocenění. Je taktéž členkou prestižního programu JCMM Program podpory nadaných studentů, kde pobírá stipendium ve výši 36 000 Kč/rok na vzdělávací mimoškolní aktivity.

Jak mohou studenti být kreativní při výběru tématu pro SOČ a jaká témata jsou nejčastěji zkoumána?

Studenti si mohou téma vybírat více způsoby. Buď se student snaží najít svého školitele sám na různých akcích, jako je například Noc vědců, Vědecké projekty pro středoškoláky organizováno Bioskop, Dny otevřených dveří,… Nebo zajdou na stránky JCMM a najdou si některé z vypsaných témat SOČ od školitelů, kde najdou témata z různých oborů na jednom místě. Další možností je vymyslet si vlastní téma a já jim pomohu najít školitele, který by téma s nimi byl ochoten zpracovávat. Studenti, kteří nejsou jednoznačně rozhodnutí, jaké téma by je bavilo, si mohou vybrat více témat. Maximální počet je však 2 témata. Nejvíce studentů má zájem o obory biologie, molekulární biologie, chemie a zdravotnictví, ochrana životního prostředí, pedagogiku, historii a informatiku.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Jaké rady byste poskytla středoškolákům ohledně procesu psaní SOČ, od výběru tématu až po prezentaci výsledků?

Rad je spousta, ale záleží na každém studentovi, jak se k práci postaví. Po tom, co si student zvolí téma, podle svých zájmů nebo preferencí, je dobré se spojit se školitelem a domluvit se na osobní schůzce a následně harmonogramu prací. Nejdůležitější v tomto procesu je vzájemná komunikace, která ne vždycky funguje tak, jak by měla. Vždycky studentům radím, aby si domluvili praktickou část co nejdříve, ideálně v průběhu letních prázdnin, aby na ně měl školitel dostatek času a také prostoru. Teoretickou část je potřeba zpracovávat průběžně a konzultovat ji se svých školitelem případně i konzultantem ve škole. Návod na SOČ krok za krokem také studenti najdou v e-booku na webových stránkách JCMM.

V období únor/březen pak studenti odevzdávají své dokončené práce a přihlašují je do soutěže. Zde je zapotřebí si dopředu na škole, kde studují zjistit, kdy pro ně škola připraví školní kolo obhajob SOČ. Toto je pak termín, do kdy musí student práci odevzdat. Univerzální termín tedy neexistuje, protože každá škola vypisuje termín obhajob prací individuálně. Práce SOČ se pak do soutěže hlásí na webových stránkách. Přihlášku vyplňuje student a jeho školní koordinátor. Je tedy nezbytné, aby někdo takový na škole byl. Jedná se o celonárodní systém, a proto je důležité sem práci přihlásit. Co student do přihlášky vkládá? Elektronickou verzi práce SOČ, prezentaci a video. Pak už je potřeba studentům držet palce při obhajobách svých prací.

Jaké jsou největší výzvy, se kterými se v JCMM setkáváte při organizaci SOČ a jak se snažíte podporovat studenty v jejich výzkumné práci?

Mezi největší výzvy patří sehnat studentům školitele, kteří jsou ochotni zpracovávat studentem navržené téma, které je velmi nestandardní nebo časově velmi náročné. Dalším úskalím je nejistota studenta, co chce vlastně zpracovávat. Snažím se vždy pomoci každému studentovi, který projeví zájem o obor a má snahu dělat něco navíc a pracovat na sobě. Vím, jak je složité si mnohdy věci vyřizovat sám bez pomoci druhých. Studenty provádím v průběhu psaní práce SOČ workshopy (spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou), které jim pomohou v orientaci s vyhledáváním v odborné literatuře a citacemi. Jakmile je práce napsaná organizuji pro studenty Kurz prezentačních a rétorických dovedností. V současné době startujeme pro studenty se zájmem o různé obory STEAM kluby, (odborné půlroční praxe na odborných pracovištích VŠ, AV ČR a firmách), které studentům pomohou s prací v týmu, opět vyhledáváním v odborné literatuře, základech citací a také v prezentačních dovednostech.

Co Vám dělá největší radost v práci spojené s SOČ a vedením mladých nadějných výzkumníků?

Největší radost mě dělá sledovat jejich strmý kariérní růst, kolik věcí si mohou v týmech odborníků vyzkoušet a získat zkušenosti a praxi na vysoké škole a v jakých profesích nakonec skončí. Nabíjí mě to energií a jsem na všechny studenty, kteří prošli v průběhu mého působení na JCMM aktivitami, které organizujeme hrdá a všem přeji v životě jen to nejlepší.

 

Mockrát děkujeme paní Aleně Hynkové a budeme se těšit na další spolupráci se JCMM.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info