IFMSA Česká republika je organizace jejímiž členy mohou být studenti medicíny. A působí také na Lékařské fakultě MU a významně pomáhají při organizaci akcí Juniorské akademie MED MUNI. Cílem IFMSA je sjednocení všech studentů všeobecného lékařství ve společném úsilí o pomoc druhým, zlepšení veřejného zdraví a dosažení toho nejkvalitnějšího vzdělání pro kvalifikovanou práci a lidský přístup k pacientům v souladu s etickými hodnotami. IFMSA pořádá během roku mnoho osvětových akcí. Vedle HPV je to například Světový den zdraví nebo Sexuální výchova pro pokročilé. Členy spolku můžete potkat na akcích jako je MediCafé, Chirurgické šití nebo Nemocnice pro medvídky. Projektů a akcí, které organizace pořádá je ale mnohem více.

Spolek mediků MED MUNI je seskupením studentů medicíny při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, který pořádá party, plesy a pravidelné kytarovačky. Na těchto akcích si s kamarády odpočinou od učení, proberou, co je nového a udělají si nové kontakty napříč ročníky. Členstvím se ale také učí novým manažerským dovednostem a práci v týmu. Významnou akcí, kterou Spolek mediků ve spolupráci s Anatomickým ústavem pořádá je Pieta dárcům těl. Pořádají také finanční sbírku na vytvoření vsypové hrobky pro dárce těl Anatomickému ústavu MED MUNI. Cílem je vybudovat památník pro dárce, kteří pomáhají zkvalitnit studium a rozšířit anatomické znalosti studentů MED MUNI.

MIMSA je oficiální sdružení studentů, kteří na MED MUNI studují v anglickém studijním programu všeobecné lékařství. MIMSA je otevřena všem studentům Lékařské fakulty, tedy i studentům programů v českém jazyce. Setkání se zahraničními studenty je dobrou příležitostí, jak navázat přátelství s lidmi jiných národností, procvičit si jazyk a poznat odlišnou mentalitu. Naše vzdělávací sekce poskytuje studentům konzultace, semináře a doplňkové studijní materiály. Náš společenský tým vedle toho pořádá akce a setkání, na kterých se studenti mohou odreagovat od stresu univerzitního života. Náš charitativní a sociální tým nabízí studentům možnost být v kontaktu s komunitou Brna a také poskytuje další systém podpory pro studenty.

Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR) je dobrovolná nezisková organizace. Spolek je určen studentům oborů Zubní lékařství a Stomatologie v ČR. Cílem spolku je vzájemná pomoc studentů v jejich profesním růstu, zprostředkování široké nabídky zpestření odborného i studentského života a vytvoření příjemného kolektivu. Spolek pořádá akce jako Internation Dental Student Congress, Kongres SSS ČR, Ve zdravém Brně zdravý zub, Zubařské mecheche, Na vlnách Listerine nebo Stomatologický ples. Spolek SSSČR také významně pomáhá při organizaci akcí Juniorské akademie.

SANT je sdružení studentů nutriční terapie v celé České republice. Působí na několika fakultách ve spolupráci s ČANT (Česká asociace nutričních terapeutů). Cílem spolku je sjednotit studenty nutriční terapie v celé republice, zlepšit kvalitu studia nutriční terapie a zvýšit povědomí o profesi nutričního terapeuta mezi ostatními studenty a veřejností. Spolek se aktivně účastní akcí, jako jsou: Noc vědců, Světový den diabetu a mnoha dalších. Samostatnými akcemi pořádanými společností jsou NutriCaféVánoční večírek studentů nutriční terapie. Spolek připravujte prezenční kurzy o výživě pro Juniorskou akademii MED MUNI.

JCMM je specializované neziskové zájmové sdružení právnických osob působící v Jihomoravském kraji. Poskytují informační a podpůrný servis. Zajišťují kariérový rozvoj učitelů a vedení škol. Pedagogům poskytují metodickou podporu a nové inspirace pro jejich náročnou práci. JCMM pomáhá absolventům základních i středních škol v rozhodování o jejich dalším směřování. Podporují nadané studenty. Propojují odborné střední školy a jejich studenty s firmami. Pořádají a spolupořádají soutěže pro studenty. Pro Juniorskou akademii MED MUNI je JCMM informačním partnerem, který napomáhá propojovat studenty nejen z Jihomoravského kraje s našimi vyučujícími za účelem psaní práce SOČ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info