Spolupráce se středními školami

V Juniorské akademii MED MUNI si dlouhodobě klademe za cíl, co nejvíce přiblížit naši fakultu středoškolským studentům a podnítit v nich zájem o vědu a medicínu. Díky naší spolupráci s pedagogy středních škol a víceletých gymnázií s aprobací na MAT, FY, CHE, BI se nám daří stále více nabízet nadstandardní program a odborné přednášky. Pravidelně o nich píšeme v našich měsíčních newsletterech, nebo je lze dohledat na této stránce. Navštivte se svou třídou SIMU, nebo Anatomické muzeum! Nově nabízíme i možnost přednášek přímo u vás ve škole, nebo prostorech MED MUNI. Stačí si vybrat a využít kontaktu na příslušné pracoviště!

Chcete-li dostávat informace o novinkách e-mailem, přihlaste se k odběru novinek:
Načítám...
EXKURZE

Chcete se svou třídou navštívit Anatomické muzeum, nebo SIMU? K rezervaci termínu na jednotlivých pracovištích, použijte prosím příslušné kontakty níže.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity funguje od roku 2020. Jde o nejmodernější a největší simulační centrum ve střední Evropě, které disponuje vybavením jako reálná nemocnice. Naši studenti si zde mohou vyzkoušet nanečisto provoz reálné nemocnice. 

EXKURZE SIMULAČNÍM CENTREM

Anatomické muzeum má své kořeny pevně spjaté se vznikem Lékařské fakulty. V současné době muzeum čítá více než 600 exponátů a preparátů, které jsou stále rozšiřovány. Vstupné do muzea činí 100 Kč na osobu. 

Kontakt pro domlouvání exkurze v Anatomickém muzeu:

Dana Procházková

sekretářka – Anatomický ústav

dprochaz@med.muni.cz

549 49 1332

PŘEDNÁŠKY

Jako pilotní projekt ve spolupráci s akademiky MED MUNI a členy studentských spolků nabízíme cílené, edukativní přednášky pro studenty středních škol a víceletých gymnázií. Přednášky budou probíhat primárně v učebnách MED MUNI a na jiných lokacích je nutné se domluvit přímo s lektory. Tyto přednášky je možné si s předstihem rezervovat pomocí uvedených e-mailových kontaktů.

Přednáška studentského spolku IFMSA

Projekt Spolu safe se zabývá problematikou lidského papillomaviru = HPV, který je zodpovědný za pohlavní nemoci jako genitální bradavice nebo rakovinu děložního čípku. S infekcí HPV se setká až 8 z 10 sexuálně aktivních lidí. V rámci přednášky se účastníci pomocí modelů dozví o tom, jak se HPV šíří, jak se nejlépe chránit a co dělat, pokud se člověk nakazí. Projekt Spolu safe se snaží šířit osvětu a propagovat prevenci pomocí přednášek na školách a také cestou příspěvků na sociálních sítích.

Pokud byste měli o přednášku zájem, tak nám napište na e-mail akademie@med.muni.cz

Instagram Spolu safe

Přednášky akademiků z Farmakologického ústavu

Zprostředkujte svým žákům pravou vysokoškolskou přednášku! Akademici z Farmakologického ústavu MED MUNI si pro ně připravili sérii přednášek, které je vtáhnou do problematiky návykových látek z medicínského hlediska. Přednášky jsou zdarma, probíhat budou v prostorech SŠ (pouze Brno) nebo MED MUNI a lze si je objednat nejméně 2 měsíce dopředu pomocí e-mailu.

Kontaktní osoba pro dotazy a rezervaci termínu je doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. na e-mailu landa@med.muni.cz.

Nabídka přednášek

Přehled nejvýznamnějších drog

Anotace: Přednáška se zaměří na přehled nejvýznamnějších drog, jejich charakteristiku a rozdělení. Podíváme se, jak se dělí drogy podle chemické struktury a jak dokážou ovlivňovat tělo a mysl. Účastníci se seznámí s různými kategoriemi návykových látek a budou mít možnost porozumět jejich mechanismům působení v těle. Zaměříme se na krátkodobé a dlouhodobé účinky drog na zdraví a život jedince a také jaký může být dopad užívání těchto látek na individuální i společenské úrovni.

Délka kurzu: 1 hodina

Počet účastníků přednášky: 30

Místo konání: SŠ (pouze Brno) nebo Lékařská fakulta MU - dle domluvy. Z kapacitních důvodů, není možné realizovat přednášky mimo město Brno.

Lektor kurzu: doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D.

Dopamin - dobrý sluha, zlý pán

Anotace: Přednáška se zaměří na dopamin, hlavní neuropřenašeče, který hraje klíčovou roly v procesu závislosti. Účastníci získají hlubší porozumění jeho charakteristiky a významu pro fungování mozku a lidského chování. Důraz bude kladen na dvojí povahu dopaminu, kdy jeho vyvážený stav přispívá k psychickému a fyzickému zdraví, zatímco změny v regulaci mohou vést k různým poruchám, včetně závislostí. V rámci přednášky bude rozebrán mechanismus, kterým dopamin podněcuje vznik a udržování závislostí na návykových látkách.

Délka kurzu: 1 hodina

Počet účastníků přednášky: 30

Místo konání: SŠ (pouze Brno) nebo Lékařská fakulta MU - dle domluvy. Z kapacitních důvodů, není možné realizovat přednášky mimo město Brno.

Lektor kurzu: doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Kdy se lék stane drogou

Anotace: Přednáška se zaměří na situace, kdy se léčivo může stát drogou. Svět léčiv a léků je velmi rozmanitý a složitý a může snadno dojít k tomu, že se z léku stane droga. Podíváme se, jak a proč dochází ke zneužívání léčiv a jaký je rozdíl mezi účinným využitím a zneužitím. Důraz bude kladen také na rizika spojená se zneužíváním léčiv, včetně fyzických a psychických dopadů na tělo a mysl. Účastníci si odnesou hlubší pochopení komplexního vztahu mezi léčivy a závislostí a získají informace, které jim mohou pomoci v osobním životě i v rámci péče o zdraví.

Délka kurzu: 1 hodina

Počet účastníků přednášky: 30

Místo konání: SŠ (pouze Brno) nebo Lékařská fakulta MU - dle domluvy. Z kapacitních důvodů, není možné realizovat přednášky mimo město Brno.

Lektor kurzu: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Drogy, které léčí

Anotace: Přednáška se zaměří na drogy, které mohou mít léčivý účinek. Podíváme se na léčivé látky drog, které mají v medicíně významné využití a také jakým způsobem mohou tyto látky podpořit zdraví a léčit různá onemocnění. Účastníci se seznámí s aktuálním výzkumem a využitím těchto léčivých látek a jejich potenciálem do budoucna. Přednáška by měla účastníkům představit komplexní povahu drog, a jak mohou být využity k léčení, místo aby byly pouze zneužívány.

Délka kurzu: 1 hodina

Počet účastníků přednášky: 30

Místo konání: SŠ (pouze Brno) nebo Lékařská fakulta MU - dle domluvy. Z kapacitních důvodů, není možné realizovat přednášky mimo město Brno.

Lektorka kurzu: Mgr. Petra Amchová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info