Bakalářské studium

Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnictví. Nabízené studijní programy – Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Zdravotnické záchranářství (Testy tělesné zdatnosti a doporučení pro uchazeče). Dalšími nabízenými programy jsou Specializace ve zdravotnictví, kde je studentům otevřen obor Radiologický asistent, Ošetřovatelství, v jehož rámci lze studovat obor Všeobecná sestra, a posledním nabízeným studijním programem je Porodní asistence, zde je možnost studia oboru Porodní asistentka.

Po absolvování těchto tříletých studií získáte titul Bc. (bakalář). Přestup na lékařské obory není možný.

Jak se přihlásit
 • Vyberte si program

  Nejdříve si vyberte z naší nabídky studijních programů.

  Bakalářské programy

 • 1. listopad 2018 – 28. únor 2019

  Podejte si přihlášku

  Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.

  Elektronická přihláška

 • leden

  Nepřehlédněte Den otevřených dveří

  Pokud přijdete na Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • březen až duben

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna Vám pošleme pozvánku k přijímacím zkouškám.

Přijímací řízení

Informace před přijímacími zkouškami

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Podmínky přijímacího řízení

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Informace k podmínkám přijímacího řízení

Kontrola stavu elektronické přihlášky

V e-přihláškách často nejsou uvedeny některé informace, které je třeba doplnit. Nejčastěji chybí:

 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání

Moje přihlášky

 • V červenci mohou být do magisterských a bakalářských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenu maturitní zkoušku na střední škole.
 • Pakliže jste u maturitní zkoušky neuspěli, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, ale bohužel Vás nelze do studia ve dnech zápisu 8. a 9. 7. 2019 zapsat.
 • Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.
 • Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Materiály k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacího řízení

Informace o výsledcích přijímacích zkoušek z minulých let a související dokumenty naleznete v sekci "Formuláře a dokumenty". Zde budou později zveřejněny aktuální výsledky přijímacích zkoušek do akademického roku 2019/2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info