Bakalářské studium

Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnictví. Nabízené studijní programy – Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie, Optika a optometrie, Ortoptika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Zdravotnické záchranářství (Testy tělesné zdatnosti a doporučení pro uchazeče). Dalšími nabízenými programy jsou Specializace ve zdravotnictví, kde je studentům otevřen obor Radiologický asistent, Ošetřovatelství, v jehož rámci lze studovat obor Všeobecná sestra, a posledním nabízeným studijním programem je Porodní asistence, zde je možnost studia oboru Porodní asistentka.

Po absolvování těchto tříletých studií získáte titul Bc. (bakalář). Přestup na lékařské obory není možný.

Jak se přihlásit
 • Vyberte si program

  Nejdříve si vyberte z naší nabídky studijních programů.

  Bakalářské programy

 • 1. listopad 2019 – 29. únor 2020

  Podejte si přihlášku

  Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.

  Elektronická přihláška

 • leden

  Nepřehlédněte Den otevřených dveří

  Pokud přijdete na Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty.

  Den otevřených dveří

 • březen až duben

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna Vám pošleme pozvánku k přijímacím zkouškám.

Přijímací řízení

Informace před přijímacími zkouškami

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Podmínky přijímacího řízení

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Informace k podmínkám přijímacího řízení

Kontrola stavu elektronické přihlášky

V e-přihláškách často nejsou uvedeny některé informace, které je třeba doplnit. Nejčastěji chybí:

 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání

Moje přihlášky

 • V červenci mohou být do magisterských a bakalářských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenu maturitní zkoušku na střední škole.
 • Pakliže jste u maturitní zkoušky neuspěli, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, ale bohužel Vás nelze do studia ve dnech zápisu 8. a 9. 7. 2019 zapsat.
 • Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.
 • Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Oficiální informace a podklady k přijímacímu řízení jsou k dispozici na dokumentovém serveru LF MU.

Materiály k přijímacím zkouškám

Výsledky přijímacího řízení

1. Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla 25. června 2019, projednala návrhy na přijetí uchazečů do studia bakalářských programů a oborů na LF MU. Rozhodnutí byla zveřejněna 25. 6. 2019 ve všech e-přihláškách a současně byla do e-přihlášek vložena písemná textová rozhodnutí. V letošním roce ještě byla listinná rozhodnutí odeslána i prostřednictvím České pošty. Zápisy do 1. ročníků proběhly ve dnech 8. a 9. července 2019. 

V případě nezapsání plánovaného počtu studentů (omezeno kapacitou programu/oboru), bude obnoveno přijímací řízení a na uvolněná místa budou ihned přijati uchazeči následující v pořadníku podle počtu bodů. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného počtu bodů, bude přijata celá tato bodová skupina. Dodatečně mohou být přijati pouze uchazeči, kteří v přijímacím řízení uspěli a nebyli přijati z kapacitních důvodů.

2. Přijímací komise děkana Lékařské fakulty MU se sešla po vyhodnocení zápisů do studia 10. června 2019, a rozhodla o přijetí dalších uchazečů do studia programů Fyzioterapie, Nutriční terapie, Ortoptika a Zdravotnické záchranářství; do oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Rozhodnutí jsou zveřejněna v e-přihláškách a současně byla do e-přihlášek vložena písemná textová rozhodnutí. Listinná rozhodnutí byla odeslána i prostřednictvím České pošty. U neuvedených bakalářských programů a oborů byla kapacita naplněna v řádných termínech zápisu 8. a 9. 7.2019. Zápisy uchazečů přijatých na obnovu řízení do 1. ročníků proběhly 25. července 2019.

Odvolání je bezpředmětné, pokud neuvedete konkrétní důvod.

Odvolací komise RMU bude zasedat dne 23. srpna 2019.

Informace k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Informace k výsledkům příjímacího řízení 2019 - bakalářské obory Informace k výsledkům příjímacího řízení 2019 po obnově řízení - bakalářské obory