Bakalářské studium

Nabídka studia

Co můžete studovat?

Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnických nelékařských profesích. Pojďte studovat k nám na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně! Nabízíme celkem 9 bakalářských studijních programů/oborů. Po absolvování některého z těchto tříletých studií získáte titul Bc. (bakalář). ​Vybavíme Vás veškerými potřebnými znalostmi, abyste se po studiu mohli dále rozvíjet a pomáhat lidem. Věříme, že díky modernímu kampusu, stavbě simulačního centra, profesionálům na svém místě a krásnému studentskému městu Brnu, Vás studium uchvátí a bude Vás bavit.

Chcete-li se získat další informací o akreditovaných programech/oborech bakalářského studia, studijních plánech, podmínkách studia, praxích, dozvědět se více o uplatnění absolventů, navštivte Katalog programů na webu MUNI nebo Studijní katalogy LF MU.

Katalog programů LF MU Studijní katalogy LF MU


Potřebujete poradit?

 • Máte-li dotazy, pro které nenajdete na našich stránkách odpovědi, můžete se obrátit na vedoucí Studijního oddělení Lékařské fakulty, RNDr. Ivanu Pánkovou nebo využít emailu: prihlaska@med.muni.cz.
 • Masarykova univerzita se také snaží zajistit, aby studijní programy byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým, slabozrakým, neslyšícím, nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak znevýhodněným. Z tohoto důvodu bylo zřízeno Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. V případě Vaší potřeby se neváhejte obrátit na pracovníky Střediska již před přijímacími zkouškami nebo vyznačte svoji potřebnost přímo v e-přihlášce. Pracovníci střediska Vás poté sami zkontaktují.

Studijní oddělení


Co říkají sami studenti?

„Bolest za krkem z mikroskopování nebo puchýře na rukách z pipetování jsou rutinou, kterou si zamilujete. Jsme vlastně trochu Sherlockové, kteří pátrají po změnách v těle.“

Nicola Juračková
studentka Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví

„Velmi milou, zábavnou a přínosnou aktivitou jsou návštěvy mateřských školek, ve kterých budete učit děti základy správné péče o zoubky a pochopení, jak předcházet vzniku zubního kazu.“

Zuzana Doležalová
studentka Dentální hygieny

„Vybrali jste si velice zajímavý a perspektivní obor, který kombinuje znalosti lékařských nauk a jaderné fyziky. Rok od roku přibývá nástrojů na radiodiagnostiku, radioterapii i nukleární medicínu, proto i nás odborných pracovníků musí být více.“

Jitka Ježdíková
absolventka oboru Radiologický asistent
Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení

Aktualizace podmínek přijímacího řízení na další akademický rok probíhá vždy k 1. listopadu, kdy si můžete podat také svoji e-přihlášku.
Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet přijatých uchazečů, důležité termíny, způsob podání přihlášek a konání zkoušek, stanovení kombinace oborových testů, výše poplatku za přijímací zkoušku, způsoby přijetí do studia, určení pořadí uchazečů, rozhodnutí o přijetí a organizace zápisu ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení 2022/2023 Brožura Studuj na LF MU 2022/2023

Maturitní vysvědčení:
Zápis do studia na LF MU je podmíněn ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a dodáním ověřené kopie maturitního vysvědčení. Konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nebude posuzován. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení předloží uchazeč v den zápisu do studia, v případě červencového termínu maturitní zkoušky, nejpozději do 9. září 2022 na Studijní oddělení LF MU. Po tomto termínu již nelze uchazeče do studia zapsat.


Ověření zahraničního vzdělání

Ověření zahraničního vzdělání je podmínkou přijetí na LF MU (netýká se slovenských uchazečů). Zahraniční uchazeči mohou žádat o uznání zahraničního středoškolského vzdělání na školských odborech jednotlivých krajských úřadů, v Praze na magistrátu hl. m. Prahy. Podrobné informace jsou dostupné zde. Toto uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace) platí na všech vysokých školách v ČR a lze jej využít i k jiným účelům.

Pokud má uchazeč zájem o ověření předchozího studia pouze pro potřeby přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, může se obracet na Zahraniční oddělení LF MU. Kontakt: Bc. Zuzana Pilátová, e-mail: zpilatova@med.muni.cz

Verification of foreign education Ověření zahraničního vzdělání


Založení a platba přihlášky

Založení e-přihlášky

 • vyberte studijní program
 • vyplňte osobní údaje
 • na základě již založené přihlášky si můžete podat přihlášku další, bez nutnosti vyplňovat základní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • v případě, že má mít Vaše přihláška přílohu, nezapomeňte její odevzdání vyznačit v e-přihlášce
 • dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Neposílejte listinnou přihlášku ani doklad o platbě poplatku za přihlášku!

založit e-přihlášku

Nejčastěji chybějící informace v e-přihlášce:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.
 • E-mail je povinným údajem. Emailovou poštovní schránku prosím pravidelně sledujte.
 • Telefon není povinným údajem, avšak velmi Vám doporučujeme jej vyplnit. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.

Kontrola e-přihlášky

Přihlášku si pečlivě zkontrolujte, zejména:

 • Osobní údaje
 • Stupeň předchozího vzdělání
 • Stát předchozího vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kam se prioritně písemné dokumenty doručují. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.

Platba e-přihlášky

Postup:

 • Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'. 
 • Poplatek za jednu přihlášku činí 850 Kč. Lze platit za více přihlášek najednou.
 • Zaplatit je možné bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Systém vám sdělí číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol. Tyto údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbanking nebo poštovní poukázky.
 • Za 2 týdny si zkontrolujte v e-přihlášce, že platba správně dorazila.

Kdy nejpozději lze zaplatit?

Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2., v přestupném roce až 29. 2.) Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující pracovní den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené v tomto termínu.

Chyby v platbě:

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@muni.cz
 • V případě, že se nezúčastníte zkoušky, manipulační poplatek za přihlášku se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka! Více informací k platbě ze zahraničí zde.

 

Materiály k přijímací zkoušce

Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů se bude konat v jednom termínu. Zkouška proběhne v dopoledních hodinách. K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

23. června 2022

bakalářské studijní programy


Zdravotnické záchranářství - testy fyzické zdatnosti

 • Uchazeči se zájmem o bakalářský program Zdravotnické záchranářství skládají přijímací zkoušku ve dvou částech. Kromě písemných testů vykonají uchazeči také praktickou část, ověřující jejich zdatnost. Praktická zkouška se skládá ze shybů, Jacíkova celostního motorického testu a beep testu. Body se přičítají k druhé části přijímací zkoušky - písemným testům.
 • Pozvánku k testům fyzické zdatnosti uchazeči obdrží prostřednictvím své e-přihlášky.

Upozornění

 • Uchazeč Zdravotnického záchranářství musí do 28. 2. 2022 zaslat poštou originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti na adresu: Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno.
 • Odeslání avizuje zaškrtnutím příslušného políčka v e-přihlášce. Toto potvrzení je podmínkou pro pozvání k praktické části přijímací zkoušky a studia programu. 

Konkrétnější informace o průběhu testů tělesné zdatnosti, formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti a doporučení k získání řidičského průkazu naleznete níže:

Více o testu tělesné zdatnosti

Formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti

Doporučení ziskání řidičského oprávnění

Harmonogram
 • 6. 11. 2021

  Open Day na LF MU - online

  Hledáte-li způsob, jak se dozvědět o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity více, přijďte se před podáním přihlášky seznámit s lékařskou fakultou v rámci OPEN DAY. Letos je pro vás připravena prohlídka kompletně online přes MS TEAMS, i přesto je nutné se nejprve zaregistrovat. Využijte příležitosti dotázat se na to, co Vás o studiu zajímá a vyslechněte si neformálně studenty, kteří již u nás studují.

  Těšíme se na Vás!

  Open Day - registrace

 • 15. 1. 2022 a 19. 1. 2022

  Navštivte Den otevřených dveří LF

  Pokud přijdete na Den otevřených dveří LF, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených programech studia, seznámíte se s prostředím a zázemím fakulty. Budete mít možnost navštívit jednotlivé ústavy, zeptat se na to, co Vás zajímá přímo garantů studijních programů. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poznat svoji budoucí alma mater. Těšíme se na Vás!

  Den otevřených dveří

 • 1. 11. 2022 – 28. 2. 2022

  Podejte si e-přihlášku

  • Podejte si elektronickou přihlášku na vybraný studijní program.
  • Podáte-li více přihlášek do bakalářských programů, testy píšete jen jednou.
  • Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní, tedy zaplacená a potvrzená.
  • Uchazeči o program Zdravotnické záchranářství musí do 28. 2. 2022 dodat originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti na adresu Studijní oddělení LF MU, Kamenice 5, Brno. Odeslání uchazeč potvrdí vyznačením do patřičného pole v e-přihlášce.

   

  E-přihláška

 • v průběhu května

  Vyčkejte na pozvánku k přijímacím zkouškám

  • V průběhu května naleznete ve své e-přihlášce pozvánku k přijímací zkoušce, kde se dozvíte kdy a kam se máte dostavit.
  • Přijímací zkoušky se na LF MU dělají výhradně z oborových testů biologie, chemie, fyzika, případně somatologie. Každý program má svoji kombinaci těchto předmětů. Více v Brožuře Studuj na MUNI | MED.
 • duben / květen

  Testy tělesné zdatnosti program Zdravotnické záchranářství

  • Přijímací zkouška pro program Zdravotnické záchranářství má dvě části. Praktická část ověřuje zdatnost uchazeče. Zkouška se skládá ze shybů, Jacíkova celostního motorického testu a beep testu. Body se přičítají k druhé části přijímací zkoušky - písemným testům.
  • Pozvánku k testům fyzické zdatnosti uchazeči obdrží prostřednictvím své e-přihlášky.
  • Více informací o testu fyzické zdatnosti naleznete v odkazu níže:

  Testy tělesné zdatnosti

 • červen 2021

  Termín přijímací zkoušky

  K přijímací zkoušce se dostavíte dle instrukcí uvedených v e-přihlášce.

  Termín:
  Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 23. června 2022.

  S sebou si vezmete:
  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); vytištěnou pozvánku (kde naleznete místo konání zkoušky a číslo přihlášky pro identifikaci testu); psací potřeby = černý Liner tloušťky 0,5 mm, Centropen 2551; kalkulačku

  Uchazeči si k přijímací zkoušce mohou vytisknout také potvrzení o neexistenci příznaků COVID19 - ke stažení zde (případně vyplní tiskopis na místě). 

 • konec června

  Výsledek přijímacího řízení

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června. Přehled bodových zisků jednotlivých programů bude vzápětí zveřejněn na webu v sekci "Výsledky zkoušek".

 • červen a červenec

  Zápis do studia

  Informace o zápisu do studia obdržíte společně s kladným vyrozuměním o přijetí. Zápis do studia proběhne v několika termínech, které budou včas upřesněny.


  Informace o zápisech studentů

 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu

  Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.

  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky.

  Více informací o odvolání proti nepřijetí ke studiu

Výsledky zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu najdete ve své e-přihlášce na konci června.
 • Studenti nepřijati z kapacitních důvodů, kteří se umístili těsně pod bodovou hranicí, mají šanci na přijetí v případě, že Přijímací komise LF MU po řádných zápisech rozhodne o snížení bodové hranice pro přijetí a o dodatečném dobrání uchazečů. Automaticky je v tomto případě prostřednictví e-přihlášky vždy oslovena celá bodová skupina, která je pozvána na náhradní termín zápisů. Stává se tak zpravidla na konci července. Podání odvolání je v tomto případě bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Průběh přijímacího řízení a přehled bodových zisků jednotlivých programů je průběžně aktualizován po rozkliku níže.

Informace k výsledkům přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na LF MU 2021 Informace k výsledkům přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na LF MU 2021 - obnova řízení

Odvolací řízení

 • Validní pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na LF je výhradně bodový zisk uchazeče u přijímacích zkoušek, potažmo další podklady uvedené v podmínkách přijímacího řízení. Neúspěšný uchazeč o studium má právo na podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí děkanovi fakulty do 30 dnů od vydání rozhodnutí. V odvolacím řízení však lze přihlédnout pouze k důvodům, které jsou v rozporu s rozhodnutím.
 • Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mají šanci na dobrání po červencových zápisech. O dobírání rozhoduje přijímací komise LF MU na konci července. Dobíraní uchazeči jsou automaticky informováni prostřednictví e-přihlášky. Podání odvolání je bezpředmětné, jelikož rozhodnutí o nepřijetí může být ještě změněno.
 • Odvolací komise rektora Masarykovy univerzity zasedá 20. 8. 2021.

Informace o odvolacím řízení proti nepřijetí ke studiu Formulář odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu


Programy celoživotního studia

 • Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, kteří u přijímacích zkoušek získali alespoň minimální počet bodů stanovený pro daný program, si mohou podat přihlášku do Programů celoživotního vzdělávání. Přihlášky se podávají každoročně v období 25. 6. - 10. 8.

Více o programech celoživotního vzdělávání Podat přihlášku do programu celoživotního vzdělávání


Statistiky přijímacího řízení

Bodová statistika přijímacího řízení 2012 - 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info