Zdravotnické záchranářství

Testy tělesné zdatnosti

Termín a místo konání

Testy fyzické zdatnosti studijního programu Zdravotnické záchranářství se konají zpravidla v dubnu, v prostorách TJ SOKOL I, Kounicova 685/20, Brno.

Přesný termín konání, pozvánky a časový rozpis registrace najdete ve svých e-přihláškách do programu Zdravotnické záchranářství v průběhu března. Testy tělesné zdatnosti budou probíhat pouze v jednom dni.


 

Načítám mapu…

Upozornění

K testům tělesné zdatnosti budou pozváni uchazeči, kteří do 28. února 2021 podají elektronickou přihlášku, zaplatí manipulační poplatek 800 Kč a poštou zašlou na Studijní oddělení Lékařské fakulty MU originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Výsledky z testů fyzické zdatnosti budou připočteny k písemným testům.


Disciplíny

V pozvánce budete mít uveden čas prezence, na místě budete detailně instruováni. Uchazeči budou při prezenci označeni jednorázovými nepřenosnými náramky. Po disciplíně proběhne kontrola.

Shyby

Způsob provedení

Z visu na hrazdě nadhmatem (úchop širší než šířka ramen) plynule shyb, konečná pozice hlava nad hrazdou (počítá se rovná brada, ne vysazená brada). Pauza mezi opakováním – žádná, cvičenec plynule navazuje. Visem se myslí vysazení z ramen ve výchozí pozici.

Limit

 • Muži: 5 opakování shybů
 • Ženy: 3 opakování shybů

Body

 • za splnění limitu zisk 16 bodů
Jacíkův motorický test

Charakteristika

Jacíkův test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh: leh na zádech - stoj - leh na břiše - stoj.

Způsob provedení

Test se provádí na žíněnce anebo gymnastickém koberci

 • výchozí poloha – leh (položte se na záda, lopatky a paty se dotýkají země)
 • přejděte do stoje spatného
 • ze stoje spatného do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky)
 • z lehu na břiše znovu do stoje spatného
 • ze stoje spatného do výchozí polohy – do lehu na zádech

Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně, stoj musí být vzpřímený, atd. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut. Cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dál. Cvičení lze ukončit ihned po splnění limitu i před vyčerpáním celého maximálního času 2 minuty.

Hodnocení

Za každou změnu polohy se přičítá 1 bod (z lehu na zádech: do stoje – do lehu na břiše – do stoje – do lehu na zádech = 4 body).

Limit

 • Muži: 70 bodů / 2 min.
 • Ženy: 60 bodů / 2 min.

Body

 • za splnění limitu zisk 14 bodů
Vytrvalostní běh

Je třeba absolvovat = uběhnout celou vzdálenost v menším čase anebo maximálně v čase rovném zadanému limitu. Hodnocení je A (splnil/a) anebo N (nesplnil/a).

Limit

 • Muži: 1500 m – 6:00 min.
 • Ženy: 800 m – 3:40 min.

Body

 • za splnění limitu zisk 10 bodů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info