Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Proč byste měli jít studovat náš program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví? Poznáte laboratorní zázemí fakultních nemocnic v Brně. Naučíte se provádět diagnostická vyšetření, budete vědět, jaké testy se používají pro konkrétní nemoci a patologické stavy. Budete znát jejich důležitost pro stanovení diagnózy pacienta.  

Naučíte se pracovat s nejmodernější laboratorní technikou. Současně získáte vzdělání v základních klinických laboratorních oborech jako je klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, mikrobiologie, imunologie, genetika a patologie. V klinických laboratořích fakultních nemocnic v Brně využijete získané teoretické znalosti, naučíte se i praktické dovednosti, které využijete po absolvování studia.  

Studium je zaměřené také klinicky. Ve volitelných předmětech potkáte pacienty. A to například při odběru krevních vzorků nebo získávání klinické diagnózy. Během studia můžete absolvovat prázdninovou stáž v nemocniční laboratoři v Gironě ve Španělsku nebo absolvovat v rámci Erasmu část studia ve Velké Británii na univerzitě ve Wolverhamptonu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Máte zájem o přírodní vědy a medicínu?
  • Nebojíte se nových technologií? Chcete rozumět tomu, jak fungují?
  • Baví vás práce v laboratoři?
  • Jste manuálně zruční?

Odpověděli jste kladně? Pak je program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví pro vás ten pravý.

„Laboratorní diagnostika“

Praxe

Náš program je profesně zaměřený a praxe je důležitou součástí nácviku praktických dovedností. Praxe je hlavní náplní výuky 5. semestru. Probíhá v klinických laboratorních ústavech a odděleních ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Poznáte klinické laboratorní zázemí fakultních nemocnic napříč všemi laboratorními provozy a sami získáte představu o svém budoucím uplatnění. 

Chcete vědět víc?

http://www.med.muni.cz/index.php?id=939&pracoviste=110616

Uplatnění absolventů

Získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Naleznete uplatnění při vysoce kvalifikované práci v laboratořích zdravotnických zařízení nebo ve výzkumných pracovištích. Budete vybaveni solidními teoretickými a praktickými dovednostmi, které získáte v prostředí medicínských laboratoří.  

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024. 

  • Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. 
  • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. 
  • Délka trvání každého testu je 50 minut. 
  • Maximální počet bodů 80. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

  • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
  • Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále. 

 

Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví? Zeptejte se na program-23442@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info