Dentální hygiena

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Co si představit pod názvem Dentální hygiena? Absolvováním studijního programu získáte kvalifikaci zdravotnického pracovníka, který samostatně i ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Hlavními znalostmi studijního programu dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a orální hygiena. Všeobecná a odborná medicínská příprava vám umožní pochopit souvislosti mezi péčí o ústní hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami.

Budete schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka. Vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života, zejména pomáhat lidem předcházet vzniku chorob dutiny ústní. Získáte také potřebné znalosti v oblasti organizace a řízení provozu zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny. Budete schopni spolupracovat na vědecké a výzkumné činnosti a ve vybraných oblastech ji také provádět.

Jak studium probíhá?

V první polovině studia budete mít předměty, které vám dají potřebný teoretický a preklinický základ. Už od prvního ročníku je součástí studia odborná praxe. Praktická výuka je i součástí některých předmětů, jako je Orální hygiena, Parodontologie, Zubní lékařství I. a II. nebo Preventivní zubní lékařství. Celkový počet hodin odborné praktické výuky studentů tak činí 1691 hodin. Studium programu vás tak připraví na samostatnou pracovní činnost hned po jeho absolvování.

Máte také možnost aktivního zapojení do praktické odborné výuky. Třetí ročník pod supervizí předává některé své znalosti a dovednosti studentům prvního ročníku. Jako studenti dentální hygieny se můžete podílet i na výzkumu, a to v rámci projektů Stomatologické kliniky, případně jiných pracovišť. Nad rámec výuky můžete získat certifikáty pro práci s vybranými hygienickými pomůckami. Formou brigád budete mít možnost pomáhat na konferencích a doprovodných výstavách. Dále se můžete spolu se studenty zubního lékařství aktivně zapojovat do veřejně prospěšných projektů.

Je studium programu pro vás?

Chcete se stát dentálním hygienistou? Pak si odpovězte na následující otázky:

 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi a umíte je přesvědčit pro dobrou věc?
 • Máte pochopení pro emoce druhých a empatické cítění?
 • Baví vás pozorovat a analyzovat zjištěné informace, nacházet souvislosti a dělat z nich závěry?
 • Dokážete pracovat v týmu, ale i samostatně?
 • Umíte převzít zodpovědnost za své jednání a obhájit si svá rozhodnutí?
 • Zajímá vás zdravotnická problematika, zejména otázky podpory zdraví zubů a dutiny ústní?
 • Dovedete odolat psychické zátěži i statické námaze?

Odpověděli jste převážně kladně? Pak vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto programu.

„Dutina ústní je zrcadlem celkového zdraví.“

„Odmalička mě to táhlo ke zdravotnictví a díky mamince jsem měla blízko k „zubům“. A protože jsem chtěla spíš kratší studium, je pro mě dentální hygiena ideálním oborem. Jelikož jsem preferovala VŠ před VOŠ a Brno před Prahou, byla Masarykova univerzita jasnou volbou. Je skvělé, že je nás v ročníku málo a že už od prváku máme praxe a přicházíme do kontaktu s pacienty, což mě velmi příjemně překvapilo. Studium mě baví, díky lékařským předmětům dostáváme širší rozhled a máme spoustu možností praxe i mimo školu. Je to obor, který má budoucnost.“

Amálie Kaňová Amálie Kaňová
studentka dentální hygieny

Praxe

Povinnou součástí studia programu je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 746 hodin.

Praxe je součástí všech šesti semestrů studia v následující podobě:

 • v 1. - 3. semestru - práce v odborné učebně a na výukovém sále Stomatologické kliniky
 • v 4. - 6. semestru - kromě praxe v odborné učebně a na výukovém sále Stomatologické kliniky Fakulntí nemocnice u sv. Anny v Brně už budete pracovat na vybraných pracovištích
 • po 1. a 2. ročníku studia - 2 třítýdenní prázdninové praxe na vybraných pracovištích, kde vás zapojí do týmové péče o pacienta

Součástí odborné praxe je také edukační působení v kolektivních zařízeních, jako jou mateřské školy, základní školy, domovy pro seniory nebo na vybraných odděleních nemocnic. 

Chcete vědět víc?

www.is.muni.cz

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu Dentální hygiena najdete široké uplatnění v privátní sféře i mimo ni. Uplatníte se na stomatologických pracovištích nemocnic, klinických pracovištích a v zubních ordinacích. S použitím nejmodernějších přístrojů a technologií budete schopni odstranit zubní povlak a kámen nebo diagnostikovat zubní kaz. Naučíte se také participovat na některých výkonech zubního lékaře, asistovat při chirurgických výkonech v dutině ústní a pod přímým dohledem vykonávat část ošetření. Pod dohledem můžete také provádět preventivní vyplnění jamek a rýh pryskyřičnými materiály, aplikovat zubní šperky nebo bělit zuby. Získáte automaticky kompetence zubní instrumentářky. Pracovat můžete i ve výzkumu nebo výrobě a propagaci stomatologických materiálů a výrobků.

„Rozhodla jsem se studovat dentální hygienu, protože se v Česku jedná o mladý nelékařský obor, který má perspektivu a je všeobecně prospěšný. Dentální hygienistka může s pacienty řešit problémy, na které v ordinaci zubního lékaře není prostor. Výhodou studia na Masarykově univerzitě je vyvážený poměr teoretické i praktické výuky již od počátku studia. Během studia jsem absolvovala několik stáží v ordinacích dentálních hygienistek, kde jsem získala další neocenitelné zkušenosti pro výkon mé profese. Po studiu jsem neměla problém s uplatněním na trhu práce prakticky kdekoliv.“

Gabriela Zálešáková Gabriela Zálešáková
absolventka a dentální hygienistka

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024. 

 • Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. 
 • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem.
 • Délka trvání každého testu je 50 minut. 
 • Maximální počet bodů 80. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

 • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
 • Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále.

 

Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Dentální hygiena? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info