Optika a optometrie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Optika a optometrie je velice dynamický, perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program. Ve své náplni kombinuje manuální i duševní činnost. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce. 

Absolvováním studia získáte teoretické i praktické znalosti jak pro výkon živnosti oboru oční optika, tak i pro práci v nelékařském zdravotnickém povolání v oboru optometrie.

Studium se skládá z biologického a fyzikálního základu se všeobecným optickým zaměřením jako základní průprava pro studium optiky a optometrie. Hlavní náplní programu jsou lékařské, biologické a optometrické předměty, konkrétně zaměřené na znalosti z anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Dále jsou součástí studijního programu základy ekonomiky a právních předpisů

V průběhu studia se také seznámíte s použitím sofistikovaných přístrojů. Naučíte se výrobu optických pomůcek, získáte praktické dovednosti v očních optikách, budete provádět metrické úkony v optometrických zařízeních i aplikačních střediscích kontaktních čoček. Dále budete také pracovat s pacienty v ambulantních i lůžkových zařízeních očních klinik fakultních nemocnic

Nabízenou možností je také studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ nebo podílení se na studentských projektech a účast na studentských konferencích.

 Jako absolventi budete schopni:

 • vyšetřovat zrakové funkce, provádět metrická měření a stanovovat refrakční vady oka jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatizmus.
 • aplikovat kontaktní čočky včetně poučení a doporučení systémů péče
 • provádět péči o klienta bez odborného dohledu a s odborným dohledem u dětí do 15 let
 • pracovat s oftalmologickými přístroji 
 • doporučit odpovídající korekční pomůcky
 • zajistit poradenskou činnost o oblasti refrakčních vad
 • podle povahy očního onemocnění doporučit následnou návštěvu očního lékaře.

Je studium programu pro vás?

Pokud si nejste jisti, odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás biologie člověka a fyzika, pracujete rádi s lidmi?
 • Máte rádi přesnost a precizní práci?
 • Chcete pracovat ve zdravotnictví, ale zároveň pomáhat i zdravým lidem?
 • Máte estetické cítění?
 • Chcete umět poradit s výběrem optických korekčních pomůcek, jako jsou například brýle?

„Oko - do duše okno.“

„Pro obor Optometrie jsem se rozhodla v oktávě na gymnáziu. Vždycky mě bavila biologie a fyzika a celkově se mi zamlouvala i práce s lidmi. A tento obor to všechno krásně propojuje. Po prvním roce studia jsem navíc začala studovat i obor Ortoptika, a to především proto, že mě velmi lákala možnost pomáhat malým i starším dětem. Jsem moc ráda, že jsem dostudovala oba bakalářské obory a doufám, že ve svém budoucím profesním životě budu moci odborně a lidsky pomáhat dětem i dospělým s jejich zrakovými problémy.“

Kateřina Malá Kateřina Malá
studentka optometrie

Praxe

Praktická výuka probíhá během celého studia na očních klinikách, očních ambulancích, optometrických pracovištích a v očních optikách. Součástí jsou i exkurze do výroben brýlových či kontaktních čoček. 

Chcete vědět víc?

webová prezentace LF MU:

http://www.med.muni.cz/

přijímací řízení na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

studijní programy na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

informační systém LF MU:

http://is.muni.cz/

dokumenty:

https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví na práci očního optika a optometristy. Jako absolventi bakalářského studijního programu najdete uplatnění jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb na pozici optometristy. Budete moci pracovat v týmu, nebo i samostatně.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024.

 • Jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. 
 • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. 
 • Délka trvání každého testu z fyziky je 50 minut. 
 • Maximální počet bodů 80. 

Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

Podmíněný zápis není možný.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

 • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
 • Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). 

 

Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Optika a optometrie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Petra Záděrová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info