Andrea Menšíková

Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

odborná asistentka – Ústav zdravotnických věd

e‑mail:

informace

Lektorka je absolventkou oboru Ošetřovatelská péče v gerontologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2016 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako odborná asistentka, je garantkou odborné ošetřovatelské praxe všeobecných sester. V klinické praxi pracuje jako perioperační sestra.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info