Miriam Nývltová Fišáková

RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.

e‑mail:

Informace

RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. je odbornou asistentkou na Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty MU a věnuje se fyziologii tvrdých tkání. Přes 25 let se věnuje spolupráci s archeology a paleontology na interdisciplinárních tématech. Účastnila se mnoha výzkumů a expedic po celém světě - v Peru, v Uzbekistánu či na Altaii (Rusko), kdy byla přítomna objevu pozůstatků nově popsaného druhu člověka Homo denisovaniensis. Přednáší kromě Masarykovy univerzity také na dalších českých univerzitách (Univerzita Karlova, Ostravská univerzita) a rovněž v zahraniční (např. Cambridge University, University of Poznan, Univesity of Wroclaw a další).

Vedle vědecké práce a výuky se věnuje popularizaci vědy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info