Kateřina Pořízková

Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.

odborná asistentka – Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě

e‑mail:

Informace

Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. je odbornou asistentkou Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě MU. Je nadšeným příznivcem metodologického přístupu korpusové lingvistiky, odvětví jazykovědy, které využívá moderních informačních technologií pro zprostředkování jazyka skrze jeho reálný kontext. K tomuto účelu již dlouhodobě pracuje na elektronickém korpusu autentických lékařských textů (klinických diagnóz a lékařských zpráv), který je při výuce lékařské latiny využíván v podobě celé řady interaktivních a zábavných cvičení. S lehkostí předává své nadšení pro latinu svým studentům i kolegům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info