Project information
Prevence zneužívání návykových látek na základních školách

Project Identification
V91
Project Period
1/2000 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Cílem 3.etapy projektu (2002) je aktivní zapojení žáků 9. tříd ZŠ do činností specifické primární protidrogové prevence, změna postojů k rizikovým faktorům zneužívání návykových látek (vnímání a odhad rizika), hledání alternativ, upřednostnění výhod bezdrogového životního stylu, nácvik procesu rozhodování se. Zlepšení schopnosti pedagogů zabývat se úspěšně problémem protidrogové prevence, využívat informační zdroje a prostředky dostupné v rámci školy, města, navázání a prohloubení spolupráce s jinými organizacei zaměřenými naprimární prevenci. Bude vyhodnocena především bezprostřední odezva u žáků v intervenovaných třídách vybraných škol a porovnána s kontrolou. Za klíčové kritérium hodnocení bude považována změna v postojích žáků a změny v přístupu pedagogů k praktickému provádění průběžné protidrogové prevence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info