Project information
SuPReMMe - Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny (SuPReMMe)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0045
Project Period
10/2011 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Project Website
http://www.ceitec.muni.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=178&ltemid=187&lang=en

Výzkum v oblasti molekulární medicíny na Masarykově univerzitě již prokazatelně dosáhl významných vědeckých výsledků i aplikací v praxi. Tento výzkum bude v rámci projektu obohacen o nová témata a nasměrován k lepší mezinárodní integraci. Jedná se zejména o oblast onkologického výzkumu, tj. mapování defektů v nádorových buňkách a jejich vztahu k moderní terapii, a oblast výzkumu molekulárních mechanismů podmiňujících dědičná onemocnění. Plánována je reintegrace klíčového českého vědce ze zahraničí a vytvoření jeho výzkumné skupiny (Pavel Strnad, Univerzita v Ulmu, Německo) a návrat několika dalších vědců ze zahraničí jako členů realizačního týmu, kteří posílí stávající výzkumné týmy. Projekt se dále zaměří na rozvoj strategických partnerství se špičkovými pracovišti v zahraničí, navázání nových partnerství a přenos získaných poznatků do výuky. V rámci projektu bude podpořeno další vzdělávání pracovníků VaV.

Publications

Total number of publications: 83


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info