Project information
Matematické a statistické modely v hodnocení výsledků programů screeningu zhoubných nádorů (SCREENMOD)

Project Identification
MUNI/A/0828/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je v rámci jednotlivých aplikačních okruhů matematických modelů v programech screeningu sestavit literární přehled využitelných metodických postupů a vhodný postup získaný v tomto kroku realizovat na konkrétním problému s praktickou využitelností v rámci rutinního monitoringu screeningových programů a rozhodování v rámci veřejného zdravotnictví.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info