Project information
Nové diagnostické a klinické přístupy v onkologii (NoDiKliPO)

Project Identification
MUNI/A/0784/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Maligní onemocnění zkracují produktivně aktivní život více než jiná chronická onemocnění. Cílem onkologické péče je navrácení těchto osob do pracovního procesu. Aby se to podařilo, je nutné eradikovat maligní onemocnění, anebo navodit u nemocného dlouhotrvající remisi nemoci. Mimo časnou diagnostiku je k tomu zapotřebí vhodná individuálně zvolená cílená léčba. To je jeden z globálních cílů projektu, umět vybrat vhodnou léčbu pro konkrétního člověka trpícího maligní nemocí. Vzhledem k tomu, že současné medikamentózní léčebné postupy přesahují v některých případech jeden milión korun na indukční léčbu, je jistě žádoucí najít faktory, dle nichž bude možné zjistit, zda daná léčba bude mít či nebude mít konkrétní přínos.Projekt Interní hematoonkologické kliniky je značně divergentní, pokrývající vše, co je uvedeno v základní anotaci projektu. Proto dílčí cíle uvádíme u jednotlivých doktorandů, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Uvedený návrh projektu je jeden rok. Projekty jednotlivých řešitelů mají však dlouhodobější vizi. Ve stručnosti lze cíle charakterizovat následovně: optimalizace metod vyšetření, které přinášejí prognostické informace o průběhu nemoci, ale také predikční informace o účinnosti jednotlivých léčiv. Dalším cílem je optimalizace a zavedení nových metod k detekci infekčních patogenů, které tyto nemoci provázejí.

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info