Project information
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby

Investor logo
Project Identification
GAP407/12/0607
Project Period
1/2012 - 7/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt navazuje na studii Komplexní léčba onkologicky nemocných s karcinomem ovaria včetně psychosociální rehabilitace a optimalizace kvality života (Grantový úkol MZ ČR, č. 2374, A, M. Bendová) a na pilotní studii Vliv gynekologických malignit na sebepojetí žen (DP, K. Skřivanová).
Výzkumný projekt si klade tyto cíle: 1. Vyhodnotit kvalitu života u žen s karcinomem mammy po aplikaci různých terapeutických postupů. 2. Prozkoumat u pacientek konstrukt Osobnosti typu C. 3. Identifikovat možný vztah mezi osobnostními faktory, prožívanou kvalitou života pacientky a objektivními ukazateli úspěšnosti léčby. 4. Prozkoumat efektivitu copingových strategií v závislosti na struktuře a dynamice osobnosti pacientek. 5. Prozkoumat vzájemné ovlivnění duševních stavů popsaných pomocí psychopatologických symptomů a imunitních parametrů. 6. Vypracovat pro pacientky systém efektivních copingových strategií. 7. Připravit edukační materiály pro pacienty, rodiny
a zdravotníky.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info