Project information
Časná identifikace CLL pacientů s dosud nevyselektovanými mutacemi v proteinu p53

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NT13519-4/2012 (kod CEP: NT13519)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Mutace v proteinu p53 jsou asociovány s obzvláště špatnou prognózou u chronické lymfocytární leukémie. Tyto škodlivé mutace jsou často selektovány konvenční terapií, což vede k fatálním následkům. Jejich časná identifikace - před plnou selekcí - by mohla vyčlenit odpovídající pacienty pro alternativní léčebné postupy, které by poskytly naději na přežití. Zamýšlíme použít technologii "next-generation sequencing" s extrémní citlivostí detekce mutací (1-2% postižených buněk) a analyzovat: (a) původní vzorky od pacientů, u kterých se po léčbě vyvinula p53 mutace detekovatelná standardními technikami; (b) původní vzorky od pacientů, které zůstaly p53 „wild-type“ po aplikaci terapie. Cílem je etablovat diagnostický systém pro tak časnou identifikaci p53 mutací jak bude možné a předejít použití konvenční terapie u pacientů s minoritním p53 mutovaným klonem.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info