Project information
Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

Cílem projektu je ověřit přínos multidisciplinárního týmového přístupu v komplexní léčbě a vyhodnocení výsledků u definovaných skupin nemocných podle vybraných parametrů, porovnat celorepublikové údaje s údaji vybraných komplexních onkologických center při respektování personalizovaného přístupu, zhodnotit cost/benefit a kvalitu života u těchto nemocných v závislosti na zvolené terapii. Tím naplnit cíl RP VaV MZČR „Zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu“ a to „zajištěním rozvoje klinického aplikovaného výzkumu v ČR jako základního zdroje nových klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci ve zdravotnictví“, a prioritu 04 ve smyslu zvýšení požadavků na vyšší efektivnost intervencí.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info