Project information
Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta.

Project Identification
NT13726
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses
Cooperating Organization
University Hospital Prague - Motol

Spoluřešitel bude na svém pracovišti zodpovědný za vytvoření počítačového programu a registru společného pro zúčastněná pracoviště. Bude se podílet na bezchybném zadávání dat a bude připravovat audity nálezů. Vytvoří systém sdílení dat se zajištěním jejich nedotčenosti, je zodpovědný za opatření k ochraně dat. Bude se podílet na statistickém hodnocení, na návrzích ke zlepšení ve zdravotnické a metodické části, na auditu po prvém a dalších letech projektu a na jeho závěrečném hodnocení.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info