Project information
Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy

Project Identification
FRVS/942/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Se vzrůstajícím objemem a komplexitou medicínských dat rostou i nároky na jejich analýzu. V oblasti neurovědního výzkumu má analýza dat navíc mnohá specifika z důvodu velkého rozsahu datových souborů sestavených z trojrozměrných obrazů mozku pořízených rozmanitými zobrazovacími technikami. Je tedy zřejmé, že ucelená znalost základních i pokročilých statistických metod je při analýze dat v tomto odvětví nezbytná. Vytvoření nových studijních materiálů, které by systematicky popisovaly jednotlivé statistické metody se zaměřením na praktická řešení konkrétních příkladů, by měly přispět ke zvýšení odbornosti studentů v tomto směru studia. Vytvořené materiály mohou rovněž sloužit studentům jako referenční příručka při přípravě jejich vlastních doktorských prací a při další vědecké činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info