Project information
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (Postdoc II.)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/30.0037 (kod CEP: EE2.3.30.0037)
Project Period
3/2013 - 9/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je vytvoření pracovních míst pro nedávno vystudované české a zahraniční absolventy doktorského studia ve výzkumných týmech na devíti fakultách Masarykovy univerzity a výzkumném pracovišti Středoevropském technologickém institutu (CEITEC).
Realizace projektu přispěje k rozvoji zkušeností výzkumných pracovníků, sdílení poznatků mezi různými vědními obory, mobilitě vědeckých expertů a především zapojení do mezinárodních výzkumných týmů.
Z projektu budou profitovat zaměstnaní absolventi doktorských programů, členové výzkumných týmů, akademičtí pracovníci a studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Širším dopadem aktivit je podpora základního i aplikovaného výzkumu v Jihomoravském kraji. Výsledkem projektu bude 40 pracovních míst postdoků, uskutečnění pracovních stáží, zintenzivnění kontaktů se zahraničními pracovišti, tvorba kvalitních výzkumných výsledků pod vedením zkušených mentorů a vyučování studentů, akademických a vědeckých pracovníků.

Publications

Total number of publications: 296


Previous 1 2 3 4 5 6 7 30 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info