Project information
Zajištění informační podpory a hodnocení kvality programů screeningu zhoubných nádorů v České republice

Project Identification
20/13/A
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Programy screeningu zhoubných nádorů umožňují výrazným způsobem snížit populační zátěž zhoubnými nádory, předpokladem jejich účinnosti je však náležitá organizace. Cílem projektu je udržet a dále rozvíjet systém sběru dat a kontroly kvality screeningových programů.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info