Project information
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit (VýDiTeHeMa)

Project Identification
MUNI/A/0830/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hematologické malignity se řadí k relativně běžným nádorovým onemocněním. Jejich průběh bývá rychlý a agresivní, čímž negativně ovlivňují nejen postiženého jedince ale také jeho okolí. Onkologická péče si proto klade za cíl, pokud je to možné, zejména úplné vyléčení onemocnění nebo alespoň navození dlouhodobé remise, aby se pacient mohl zařadit zpátky do běžného života. Včasné rozpoznání onemocnění, ale také jeho správná diagnostika a léčba jsou proto velice důležité.
Velkým příslibem je zavádění tzv. personalizované medicíny, která umožňuje pacientovi „ušít“ léčbu na míru pouze s minimem nežádoucích účinků, přičemž komplexně posuzuje různé faktory ovlivňující působení dané terapie. Také infekční komplikace bývají mnohokrát součástí intenzivní léčby a řadí se k častější příčině úmrtí než onemocnění samotné. Aby tedy nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života nemocného, je nevyhnutelné včas a správně rozpoznat původce infekce a začít s účinnou léčbou.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info