Project information
Inovace výuky pediatrie: personalizovaná léčba jako nové paradigma medicíny detailně objasněná na reálných příkladech z dětské onkologie

Project Identification
MUNI/FR/0409/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt směřuje k inovaci pregraduální výuky pediatrie na LF MU. Po absolvování předmětů Pediatrie II-cvičení a Pediatrie III-cvičení bude student rozumět principům a umět aplikovat metody personalizované medicíny na modelu nádorů dětí. Cíle bude dosaženo (i) inovací obsahu předmětů, (ii) atraktivní nabídkou témat z praxe pro tzv. samostatné práce studentů a (iii) nabídkou nové e-learningové podpory.
Uvedené cíle jsou realistické a vedou k rozvoji výuky v souladu s pravidly soutěže FRMU 2014.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info