Project information
Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU (Pokročilá analýza v neurovědách)

Project Identification
MUNI/FR/0260/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Vzrůstající objem a komplexita dat v neurovědním výzkumu vyžaduje od doktorských studentů oboru Neurovědy ucelenou znalost základních, ale i pokročilých statistických metod. Cílem projektu je vytvoření nového předmětu „Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách“, který studentům umožní pochopení a osvojení pokročilých vícerozměrných metod s ohledem na specifika analýzy rozsáhlých obrazových dat, což povede ke zvýšení kompetencí studentů pro odbornou vědeckou práci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info