Project information
Akutní a chronický středoušní zánět u rizikových skupin dětí

Project Identification
MUNI/A/1157/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Akutní středoušní zánět (OMA) představuje jednu z nejčastějších chorob dětského věku, udává se, že do dvou let věku prodělá nejméně jednu otitidu až 2/3 všech dětí. V dospělosti se středoušní zánět projevuje hlavně skupinou chronických zánětů. Náklady spojené s terapií středoušního zánětu u dětí dosahují dle statistiky z USA asi 2,5 mld dolarů ročně. Závažnost tohoto onemocnění a nutnost jeho řešení ve všech souvislostech vedla k vytvoření tohoto projektu, jehož cílem je na základě výzkumné činnosti prováděné na Klinice dětské ORL LF MU přinést nové poznatky o predilekčních faktorech, diagnostice, terapii i řešení následků středoušních zánětů u rizikových skupin dětí - předčasně narozených, imunokompromitovaných a u dětí s rozštěpovými vadami patra a obličeje. Tyto poznatky přispějí ke zlepšení zdravotní péče a zefektivnění managementu léčby středoušních zánětů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info