Project information
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit II (VýDiTeHeMa II)

Project Identification
MUNI/A/1180/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hematoonkologická onemocnění se řadí mezi relativně běžné malignity. Mají většinou rychlý a agresivní průběh a ovlivňují tak život nejen pacienta, ale i jeho rodiny a okolí. Hlavním cílem péče o tyto jedince je tedy pokud možno úplné vyléčení choroby, je-li to možné, nebo alespoň dosažení dlouhodobé remise, aby se pacient mohl vrátit zpět k běžnému životu. Velmi důležité je proto nejen včasné rozpoznání nemoci, ale také její přesná diagnostika a podání kvalitní terapie.

Velkým příslibem je zavádění tzv. personalizované medicíny, která umožňuje pacientovi upravit léčbu přímo na míru s minimalizací nežádoucích účinků, přičemž komplexně posuzuje různé faktory ovlivňující působení dané terapie. Součástí léčby bývají mnohokrát infekční komplikace – řadí se dokonce k častější příčině úmrtí než onemocnění samotné. Aby tedy nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života nemocného, je nevyhnutelné včas a správně rozpoznat původce infekce a začít s účinnou léčbou.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info