Project information
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni

Project Identification
15-29111A (kod CEP: NV15-29111A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
University Hospital Pilsen
General Teaching Hospital Praha

Podstatou řešení projektu je vytvoření národního registru sledování dekubitů, preventivních strategií dekubitů a tvorby klinického doporučeného postupu (KDP – sledování incidence a prevence dekubitů u hospitalizovaných pacientů) včetně ověření využitelnosti registru a doporučeného postupu v klinické praxi v podmínkách ČR. V projektu budou sbírána a vyhodnocována standardní data o výskytu dekubitů a posouzena efektivita preventivních strategií – doporučení u rizikových pacientů. Východiskem pro analýzu dat budou stávající registry a identifikace benefitů a limitů údajů získaných z hospitalizačních záznamů. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude národní registr pro incidenci a prevalenci dekubitů hospitalizovaných pacientů; ověřený KDP pro sledování a prevenci dekubitů v lůžkových zdravotnických zařízeních; metodika adaptace, implementace a evaluace KDP, využitelná v klinické praxi pro lůžková zdravotnická zařízení.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info