Project information
Design Support of Educational Multimedia Aids and Their Use in MU Courses

Project Identification
ROZV/58/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Tvorba multimediálních pomůcek bude probíhat na třech úrovních: zpracování rozsáhlých pomůcek - velkých elektronických a multimediálních pomůcek a učebnic; podpora spontánní tvorby drobnějších objektů, tvorba multimediálních objektů na míru, jejich zavádění do výuky, každodenní plošný servis učitelům využívajícím e-learningové aktivity ve své výuce; rozvoj Elportálu – informačního a edukačního webu (veřejně dostupného).


Projekt se zaměřuje na nasazení výukových děl v prostředí webového Informačního systému MU, důraz je kladen na možnost samostatné práce studentů s pomůckami a jejich použitelnost pro využití v kombinovaném a celoživotním studiu. Projekt klade důraz na znovupoužívání zkušeností získaných při vývoji a používání pomůcek na všech úrovních (didaktické, e-learningové, informatické, organizační) a na motivaci co nejširší vrstvy vyučujících k elektronické podpoře výuky.

Results

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info