Project information
miRNA a biochemické dráhy v epilepsii

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA16-04726S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Epilepsie je časté neurologické onemocnění projevující se častými záchvaty, které závažně ovlivňují
pacienta i jeho příbuzných. microRNA (miRNA) jsou krátké nekódující endogenní RNA s důležitou rolí v posttranskripční regulaci genové exprese. Změny v expresi miRNA byly pozorovány jako projev v mnoha
případech různých onemocnění včetně epilepsie. Jelikož proces epileptogeneze je nedostatečně
prostudován, je nutné zaměřit se na toto téma na subklinické úrovni. Cílem projektu miRNA a biochemické dráhy v epilepsii je najít biochemické procesy zapojené do pro-epileptických proměn mozku
, jež jsou ovlivněny kandidátní miRNA nebo skupinou miRNA. Kandidátní miRNA vykazující změny exprese
v mozcích pacientů i potkanů s epilepsii bude identifikována na základě analýzy miRNA získané z hipokampální tkáně.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info