Project information
Ztráta sluchu v dětském věku - příčiny, diagnostika, možnosti rehabilitace.

Project Identification
MUNI/A/0814/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V České republice se ročně objeví 600 až 1200 dětí se středně těžkou poruchou sluchu a 100 dětí s velmi těžkou poruchou sluchu. Vady sluchu postihují 1:1000 fyziologických novorozenců a 20-40:1000 patologických novorozenců. V porovná ní s jinými nemocemi dětského věku, které jsou zachyceny celoplošným screeningem jako třeba fenylketonurie (1:4500 novorozenců) nebo hypothyreóza (1:4000 novorozenců) se jedná po velmi časté postižení s dalekosáhlými důsledky. Až 60 % sluchových vad je vrozených, vzniklých v průběhu 1. trimestru těhotenství, 40% vad je získaných. Dítě s vadou sluchu je ohroženo opožděním psychomotorického vývoje, omezenou schopností učení, potížemi se začleněním se do společnosti, v pozdějším věku problémy s uplatněním se na trhu práce. Moderní medicína hledá neustále možnosti adekvátní rehabilitace sluchu. Cílem projektu je sledovat efektivitu a porovnat jednotlivé možnosti rehabilitace sluchu (kochleární implantace, sluchadla, BAHA, středoušní implantáty) u dětí různých věkových kategorií a s různými typy sluchových vad.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info