Project information
Využití vícenásobného značení pomocí kovových nanočástic pro bio-zobrazování

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA17-12774S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Navrhovaný projekt je zaměřen na vyvinutí metody, která umožní zobrazování více proteinů v tkáních. Koncept je založen na interakci protilátky značené kovovou částicí s jejím antigenem (protein). Navázaná kovová částice poté bude zobrazena pomocí metody laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). Značení protilátek bude prováděno pomocí nanočástic kovů (kovy vzácných zemin, Au, Ag ...), přičemž každá protilátka bude značená kovovou nanočásticí. To umožní současné zobrazení většího množství proteinů v tkáni.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info