Project information
Inovace výukových metod předmětu otorinolaryngologie

Project Identification
MUNI/FR/0828/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Studijní předmět otorinolaryngologie absolvuje na Klinice dětské otorinolaryngologie LF MU ročně 342 tuzemských a 84 zahraničních (anglicky mluvících) studentů. V rámci modernizace výukových metod je cílem projektu vytvoření několika výukových videofilmů, kde budou detailně zaznamenány a demonstrovány základní i pokročilé vyšetřovací metody našeho oboru, které jsou pořád pokročilejší a vyšetřování dětí je náročné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info