Project information
Rozšířené přípravy pro bakalářský obor biomedicínská technika a bioinformatika

Project Identification
MUNI/FR/1170/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Biomedicínské inženýrství je progresivní mezioborové odvětví, kterého technický aspekt vzdělání je doplněn o značné znalosti lékařských věd. Fyziologie jako základní složka medicínského vzdělání s sebou nese jistá specifika, která jsou odlišná od jiných studijních oborů. V rámci již několik let vznikající ucelené platformy, aktuálně obsahující workbook a skripta, budou ve spolupráci s VUT vytvořeny materiály pro cvičení, která pomohou studentům pochopit technický aspekt studovaných jevů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info