Project information
ÚLOHA MICRORNA A JEJICH CÍLOVÝCH MOLEKUL V TRANSFORMACI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU A AGRESIVITĚ CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NV18-03-00054
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na studium případů agresivního folikulárního lymfomu (FL), u nichž dojde k časné progresi nebo transformaci (tFL) a také molekulárních drah, které řídí chování „agresivní“ proliferující intra-klonální populace buněk chronické lymfatické leukémie (CLL). Naše předběžné výsledky naznačují, že mechanismy řídící “agresivitu” FL a CLL jsou částečně analogické a zahrnují deregulaci miRNA. Plánujeme i) provést první komplexní expresní profilování miRNA u párových vzorků FL a tFL a definovat zde biologickou funkci miRNA. Naše předběžná data ukazují, že miR-150 je sníženě experimována u tFL a to vede k zvýšení exprese transkripčního faktoru FOXP1, což asociuje s kratším přežitím FL pacientů ii) U CLL budeme studovat miRNA v intra-klonální proliferující subpopulaci CLL buněk charakterizovaných aktivní PI3K/BCR/MAPK signalizací a nízkou hladinou miR-150 (CXCR4dimCD5bright buňky) iii) Budeme testovat zda lze využít miR-150 a jiné tFL- či CXCR4dimCD5bright - asociované miRNA jako prediktory časného relapsu/smrti či transformace FL nebo špatné odpovědi na léčbu u CLL.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info