Project information
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit VI (VýDiTeHeMA VI)

Project Identification
MUNI/A/1105/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hematoonkologická onemocnění se řadí mezi relativně časté malignity. Mají většinou rychlý a agresivní průběh a ovlivňují tak život nejen pacienta, ale i jeho okolí. Nejdůležitějším cílem péče o tyto jedince je tedy pokud možno úplné vyléčení nemoci (je-li to možné), nebo alespoň dosažení dlouhodobé remise, aby se pacient mohl vrátit zpět do běžného života.
Nutné je proto nejen včasné rozpoznání onemocnění, ale také jeho přesná diagnostika a podání kvalitní terapie. Velkým příslibem je zavádění tzv. personalizované medicíny, která umožňuje pacientovi upravit léčbu podle jeho potřeb včetně snížení nežádoucích účinků na minimum, přičemž komplexně posuzuje různé faktory ovlivňující působení dané terapie.
Součástí léčby bývají velmi často infekční komplikace – řadí se dokonce k častější příčině úmrtí než choroba samotná. Aby tedy nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života nemocného, je nevyhnutelné včas a správně rozpoznat původce infekce a začít s vhodnou a účinnou léčbou.
Cílem grantového projektu je přispět k detailnějšímu poznání biologie a patogeneze hematologických malignit a výsledky klinického i laboratorního výzkumu pomoci ke zkvalitnění života onkologických pacientů.

Publications

Total number of publications: 47


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info