Project information
Molekulární a buněčná biologie pro biomedicínské vědy

Project Identification
MUNI/A/1087/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Program Lékařská biologie má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Biologického ústavu LF MU. Současně dává svým absolventům dostatečně široký metodický základ, takže nejsou ve svých pokračujících kariérách omezeni pouze na oblast, ve které získali doktorát. Absolventi by měli být nejen připraveni na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info