Project information
Kardiovaskulární systém a jeho regulace a dysregulace pod vlivem farmak (KAREDYSFAR)

Projekt je zaměřen na kardiovaskulární systém s důrazem na studium jeho regulací a dysregulací za různých fyziologických a patologických stavů. Zvláštní pozornost bude věnována vlivům farmak na studované děje. Projekt tak spojuje experimentální výzkumné aktivity Fyziologického ústavu LF MU s řešením některých klinických otázek.
Na projektu bude participovat 10 studentů doktorského studia a 14 studentů magisterského studia Všeobecného lékařství (z toho 8 studentů programu P-PooL). Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a navrhovaný projekt představuje pokračování devíti projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2018. V rámci spoluprací se na řešení dané problematiky podílí také Biochemický ústav a Ústav patologické fyziologie LF MU.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info