Project information
Prediction of Stimulation Efficacy in Epilepsy (PRESEnCE)

Project Identification
NV19-04-00343
Project Period
5/2019 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Navrhovaný projekt se zaměřuje na predikci efektu neurostimulačních metod (vagové stimulace, hluboké mozkové stimulace) u pacientů s epilepsií. V současnosti je známo, že neurostimulační metody vedou k významné redukci záchvatů cca u 50% implantovaných pacientů. Dosud však nejsme schopni pacienty, kteří profitují z implantace neurostimulátoru, identifikovat na základě jejich předimplantačních dat. Našemu kolektivu se podařilo vyvinout statistický model, který predikuje efekt vagové stimulace na základě rutinního EEG, které bylo natočeno před implantací. Tento statistický model predikuje efekt vagové stimulace s vysokou sensitivitou a specificitou. Nynější projekt vychází z tohoto statistického modelu, snahou je vytvořit obdobný model pro děti s implantovaný vagovým stimulátorem a pro pacienty s hlubokou mozkovou stimulací. Současně si rovněž uvědomujeme nutnost otestovat statistický model na externích datech, toto testování vnímáme jako zásadní pro jeho klinické využití. Projekt se zaměřuje na zlepšení péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info